در کجا میتوانم کمک از وکیل بخواهم ؟

UNACCOMPANIED CHILDREN
Audio file

پروسه کار مشکل است و امکان دارد نفهمید که چی صورت میگیرد و چی میشود با شما ، به این خاطر مقامات بلغاریا به اطفالی که در بلغاریا تنها هستند حق میدهد از کسی که در قسمت قوانین بلدیت دارد کمک بخواهند و از حقوق شان دفاع شود ، این شخص “وکیل” نامیده میشود .

برای اطفال بی سرپرست وکیل مجانی است .

برای پیدا کردن وکیل مجانی میتوانید کمک ازطرف نماینده خود ویا مصاحبه کنندهء خود بخواهید ، همچنان برای پیدا کردن وکیلی مجانی میتوانید از کارمندی اجتماعی کمک بخواهید ، که در تمامی مصاحبه ها همراه با شما است .

اگر هیچ کدام از اینها برای پیدا کردن وکیل مجانی برای شما کمک نکند شما میتوانید کمک از وکیل های کمیته هلسنکی بخواهید آنها همچنان وکیل های مجانی دارند .

شعبه های کمیته هلسنکی در آدرس های زیر استند :

bhc.jpg

کمیته هلسنکی  

صوفیه ، اولیتسه ” اوزونجوفسکه” نمبر 1 ، منزل سه  
تلیفون 00 359 2 981 3318  
تلیفون 00 359 2 980 2049  
www.bghelsinki.org


bhc.jpg

کمیته هلسنکی  

سفیلن گراد ، اولیتسه ” گنرال ستروکوف” نمبر 5  
تلیفون : 00 359 379 63 118  
www.bghelsinki.org


bhc.jpg

کمیته هلسنکی  

هرمنلی ژ.ک. “دروژبه” نمبر 23  
در تعمیر اداروی لاگری پناهندگان  
منزل 1  
تلیفون : 0035937963118  
www.bghelsinki.org