اسکن

RIGHTS AND OBLIGATIONS
Audio file

اگر برای اولین بار تقاضای پناهندگی در بلغارستان ارایه دهید حق دارید در یکی از مراکز پناهندگی (کمپ ها) مسکن داشته باشید.
خانواده ها حق دارند خواهش کنند با هم باشند.

برادران و خواهران نیز حق دارند که با هم قرار بگیرند، چه کودکان و چه سالمندان.

کودکان بدون همراه بزرگسال که در بلغارستان بدون والدین و سایر بستگان هستند حق دارند درخواست کنند که در اتاق های جداگانه که مخصوص برای کودکان یا خانواده ها است و هم حق هم اتاقان نباشند با غریبه ها بزرگسالان .

به هرحال، اگر شما قبلا یک درخواست داده بودید که از سوی مقامات بلغارستان به آن رسیدگی شده است یا درخواست دوم یا بعدی را ارائه می دهید، دیگر حق ندارید از آژانس پناهندگان انتظار داشته باشید که مکانی برای زندگی در اختیارتان قرار بدهد و شما باید خودتان را جایی برای زندگی پیدا کنید. اما اگر متعلق به یک گروه آسیب پذیر یا با نیاز ویژه یا استثنایی هستید ممکن است بعد از تقاضای دوم یا بعدی، همچنان به شما جا و هم غذا داده شود. مطابق قانون، افراد آسیب پذیر به کسانی چون کودکان، زنهای باردار، پدر و مادر تنها با کودکان زیر 18 سال، بیماران و مردم مسن یا مردم قربانیان قاچاق انسان، شکنجه، تجاوز به عنف یا رنج برده از اشکال دیگر از سوء استفاده روانی، جسمی یا جنسی، گفته می شود.

در بلغارستان چند تا کمپ پناهندگان است:

p1.png

کمپ Pastrogor

آدرس: ده 6519Pastrogor ، شهرداری اسویلنگراد،
استان هاسکوو


p2.png

Harmanli کمپ

6450, Drujba №23 آدرس:
استان هاسکوو


p3.png

کمپ بانیا

آدرس: ده «بانیا»8914، شهرداری Nova Zagora،p6 Mineralni bani №17،
استان Stara Zagora


p4.png

Ovtcha Kupel کمپ

آدرس: : شهر صوفیه1614 ، Ovtcha Kupel خیابان «منتویدئو»، شماره А 21


p5.png

Vrajdebna کمپ

آدرس: شهر صوفیه، Vrajdebna، خیابان «Botevgradsko shose» شماره270


p6.png

Voenna rampa کمپ

آدرس: : شهر صوفیه، Voenna rampa- Iztok ، خیابان «Lokomotiv»،
شماره 11

وقتی که شما آپارتمان اجاره کرده اید، بسیار دشوار است که اجازه دهند دوباره به کمپ پناهندگی بازگردید، و آنجا زندگی کنید به دلیل بی پولی و یا دلیل دیگر.

آدرس شما که در آن زندگی می کنید باید توسط کارمندان آژانس پناهنگان در کارت ثبت نام شما یاد داشت شود.
به هم این دلیل هنگام تغییر نشانی یا شماره تلفن خود، باید با درخواست کتبی به آژانس اطلاع بدهید که آدرس محل جدید اقامت شما یاد داشت شود در مدرک ثبت نام شما. در صورت بی اطلاع بودن آژانس پناهندگان از نشانی جدید شما خبر نخواهد داشت به چه آدرسی دعوت نامه برای مصاحبه شما ارسال کند و تشریفات پناهندگی ممکن است متوقف و لغو شود و حقوق تان در بلغارستان از دست بدهید.

این باید هر بار که آدرس خود را تغییر می دهید انجام شود. و اگر نه ممکن است مشکلاتی نه تنها با تشریفات پناهندگی ولی هم با پلیس داشته باشید.

همچنین یک کمپ بسته برای پناهندگان وابسته با آژانس پناهندگان مجود دارد. این کمپ از بازداشتگاه های پلیس مهاجرت در Busmantsi و Lyubimets متفاوت است. معمولا آژانس پناهندگان در آن افرادی را که مرتکب تخلفات شدند یا مکرر قواعد نظم در اردوگاه های پناهندگان یا دیگر موارد نقض نظم عمومی یا حتی جرایم مرتکب شده اند، بارها و بارها تلاش کرده اند بیگلی را ترک کنند. در چنین کمپ پناهنده ای ممكن است بازداشت شود و افرادی كه سعی در ایجاد هویت واقعی خود دارند. در این موارد، روند پناهندگی برای این افراد تا زمانی که آنها در کمپ پناهندگان بسته قرار می گیرند، تکمیل می شود. مکان دادن در کمپ پناهندگان بسته می تواند در دادگاه تجدید نظر شود.