بازگشت داوطلبانه

VOLUNTARY RETURN
Audio file

در صورتی که شما دیگر نمی ترسید به کشور خود برگردید، چون دلایل که  به خاطر آن از آنجا فرار کرده بودید کاهش یافته است، شما می توانید  همکاری و کمک بگیرید، اگر تصمیم گرفته اید به کشور خود را داوطلبانه برگردید

در مورد دریافت جواب رد قطعی برای پناهندگی در بلغارستان شما حق دارید برای باز گشت داوطلبانه به کشور خود اقدام کنید. چون در صورت جواب رد قطعی شما حق ندارید در بلغارستان بمانید و ممکن است از طرف پلیس مهاجرت بازداشت شوید و به کشور خود به طور اجباری دیپرت (بازگردانده) شوید. در مورد دیپرت اجباری حکم ممنوعیت ورود به بلغارستان برای مدت از 5 سال صادر می شود. این ممنوعیت همچنین به تمام کشورهای دیگر اتحادیه اروپا اعمال می شود.

برای جلوگیری از بازگشت اجباری و حکم ممنوعیت ورود به بلغارستان  و به خصوص اگر ترس از پیگرد قانونی کاهش یافته است،شکا خودتان می توانید برای بازگشت داوطلبانه اقدام کنید.

برای شروع  تشریفات باز گشت داوطلبانه لازم است تقاضای کتبی به مدیریت «مهاجرت» ارسال کنید. اگر  مدرک یا پول برای سفر ندارید، می توانید از مدیریت «اداره مهاجرت» وابسته با وزارت «امور دخلی» همکاری بخواهید.

همچنین همکاری برای دریافت اسناد و بلیط برای سفر می توانید از سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) بگیرید.

IOM هم برنامه های کمک مالی برای بازگشت داوطلبانه و همچنین یاری برای استقرار مجدد بعد ار بازگشت به کشور اصلی، دارد.  اقدام برای استقرار مجدد به عنوان زیر   می باشند:

کمک پزشکی و خرید دارو؛
پشتیبانی روانی و اجتماعی یا سلامتی؛
آموزش کودکان؛
دوره های بازآموزی برای جذب به بازار کار؛
مشاوره و کمک مالی بعد از ارائه طرح کسب و کار برای شروع تجارت خرد؛

 

iom.png

INTERNATIONAL ORGANISATION FOR MIGRATION
اقدامات دیگر که استقرار مجدد را تسهیل می کنند. سازمان بین المللی مهاجرت (IOM)iom نشانی: شهر صوفیه 1000، خیابان «تسار آسِن»(Tzar Assen)، شماره 1تلفن: 00 359 2 93-94-774

اتحادیه اروپا

درسال 1951 کشورهای اروپایروندوحدتبینهم را آغاز کردند که تا سال 1992 بهطولانجامید. در این زمان قراردادایجادجامعهاروپا تنظیم ودرسال 2009 بهامضارسید.اتحادیهاروپا دارای مقرراتودستوراتاستکه در تمامکشورهایعضو آن یکسان قابل تطبیق میباشد. در 30 ژوئنسال 2014اتحادیهاروپا شامل 29 کشور - اتریش،بلجیک،بلغاریا،بریتانیا،آلمان،یونان،دانمارک،استونی،ایرلند،اسپانیا،ایتالیا،قبرس،لتونی، لیتوانی،لوکزامبورگ،مالت،پولند،پرتگال،رومانی،سلواکی،اسلو ونی،مجارستان،فرانسه،فنلاند،هلند،کرواسی،جمهوریچکوسوئد.