تشریفات دوبلین

PROCEDURE
Audio file

بعد از ثبت نام شما به عنوان پناهجوی در بلغارستان در میان کارمندان آژانس پناهندگان یکی )مرد یا زن) به عنوان مسئول پرونده شما، تعیین خواهد شد. به این شخص مصاحبه کننده گفته می شود. لطفا نام مصاحبه کننده خود را به یاد داشته باشید.

اول، مصاحبه کننده شما باید تصمیم بگیرد که آیا درخواست پناهندگی شما باید در بلغارستان یا در کشور دیگر از اتحادیه اروپا بررسی شود روند این تصمیم گیری تشریفات دوبلین نامیده می شود.

به همین دلیل فقط در موردی که اعضای خانواده شما در کشور دیگری از اتحادیه اروپا زندگی کنند، قبل از آمدن شما به بلغارستان حق دارید درخواست کنید که تقاضای پناهندگی شما بر اساس موارد زیر در آن کشور مورد بررسی قرار بگیرد:

یا اگر شما کودک زیر 18سال باشید، و پدر، مادر یا مادربزرگ/پدر بزرگ تان در کشور دیگری از اعضای اتحادیه اروپا زندگی می کنند؛

یا همسرتان در کشور دیگری از اعضای اتحادیه اروپا است؛
یا اگر فرزند یا فرزندان زیر سن قانونی شما، در کشوردیگر زندگی کنند.
آژانس دولتی پناهندگان در صورت عدم اطلاع از اینکه شما یک خانواده (همسر، فرزند زیر 18 ساله) یا سایر بستگان در کشوری از اتحادیه اروپا دارید، این مسئل را بررسی نخواهد کرد.

در این موارد لازم است هنگام ثبت نام یا اولین مصاحبه خود این اطلاعات به مصاحبه کننده از آژانس بگوید و مدارک را تحویل دهید: اصل، فتوکپی یا الکترونیکی از تلفن همراهتان: سند ازدواج و یا شناسنامه، کتابچه خانواده، یک کپی از مدارک آقامت که دولت اروپایی برای عضو یا اعضای خانواده شما صادر کرده است.

علاوه بر این، شما باید یک اظهارنامه کتبی را امضا کنید که موافق هستید بلغارستان شما را به کشور دیگر اروپای بفرستد.

لازم است بستگان شما که در کشور دیگر اروپای زندگی می کند هم یک موافقت نامه امضا کنند و آن را به آژانس پناهندگان با پست، ایمیل یا به وسیله فکس ارسال کنند. در این اظهارنامه همسر، فرزند یا بستگان دیگر باید موافقت خود را برای اقامت شما نزد ایشان کتبا اعلام کنند.

این درخواست باید هر چه زودتر و بدون اتلاف زمان انجام شود! مهلت برای شروع تشریفات دوبلین 3 ماه از ثبت نام شما در آژانس پناهندگی است. اگر در این مدت درخواست تشریفات دوبلین نکنید، ممکن است حق خود را برای انتقال شما به کشور دیگر اروپای پیش بستگان خود از دست بدهید.

بهتر است بلافاصله بعد از ثبت نام شما برای کمک با وکلای کمیته هلسینکی تماس بگیرید. آنها به شما همکاری می کنند اسناد خود را جور کنید و روند انتقال شما از بلغارستان به کشور اروپایی دیگر پیش خانواده یا بستگان شما بکار بیاندازید.

اتحادیه اروپا

درسال 1951 کشورهای اروپایروندوحدتبینهم را آغاز کردند که تا سال 1992 بهطولانجامید. در این زمان قراردادایجادجامعهاروپا تنظیم ودرسال 2009 بهامضارسید.اتحادیهاروپا دارای مقرراتودستوراتاستکه در تمامکشورهایعضو آن یکسان قابل تطبیق میباشد. در 30 ژوئنسال 2014اتحادیهاروپا شامل 29 کشور - اتریش،بلجیک،بلغاریا،بریتانیا،آلمان،یونان،دانمارک،استونی،ایرلند،اسپانیا،ایتالیا،قبرس،لتونی، لیتوانی،لوکزامبورگ،مالت،پولند،پرتگال،رومانی،سلواکی،اسلو ونی،مجارستان،فرانسه،فنلاند،هلند،کرواسی،جمهوریچکوسوئد.