حقوق پس از پذیرش پناهندگی:

REFUGEE OR HUMANITARIAN STATUS
Audio file

اگر پناهندگی دریافت کردید حق دارید:

بدون داشتن مجوز ویژه کار کنید؛
در مدارس و دانشگاه های دولتی درس بخوانید؛
در بلغارستان به خانواده خود بپیوندید؛
سه سال بعد از گرفتن پناهندگی تابعیت بلغاری دریافت کنید؛

  • تحت شرایط و ضوابط شهروندان بلغاری به خارج از کشور سفر کنید (بدون ویزا در کشور دیگری از اتحادیه اروپا تا 90 روز در ظرف شش ماه بمانید).

    اتحادیه اروپا

    درسال 1951 کشورهای اروپایروندوحدتبینهم را آغاز کردند که تا سال 1992 بهطولانجامید. در این زمان قراردادایجادجامعهاروپا تنظیم ودرسال 2009 بهامضارسید.اتحادیهاروپا دارای مقرراتودستوراتاستکه در تمامکشورهایعضو آن یکسان قابل تطبیق میباشد. در 30 ژوئنسال 2014اتحادیهاروپا شامل 29 کشور - اتریش،بلجیک،بلغاریا،بریتانیا،آلمان،یونان،دانمارک،استونی،ایرلند،اسپانیا،ایتالیا،قبرس،لتونی، لیتوانی،لوکزامبورگ،مالت،پولند،پرتگال،رومانی،سلواکی،اسلو ونی،مجارستان،فرانسه،فنلاند،هلند،کرواسی،جمهوریچکوسوئد.