در طول تشریفات پناهندگی چه چیزی نباید انجام دهم؟

RIGHTS AND OBLIGATIONS
Audio file

در طی تشریفات پناهندگی غیر ازحقوق شما هم وظایف دارید.
به عنوان پناهجو، شما مجبور هستید قوانین دولت بلغارستان رعایت کنید.

اولا و مهم کوشش نکنید خاک بلغارستان را به ویژه به صورت غیر قانونی ترک کنید. خروج غیر قانونی از بلغارستان نیز جرم است. ممکن است هنگام ورود غیر قانونی تان مجازات نشده اید اگر در مقابل پلیس، دادستانی یا دادگاه اعلام کرده بودید که دنبال پناه هستید. اغلب پناهندگان محکوم می شوند به دلیل ورودی غیر قانونی اگر سر وقت نگفته اند که دنبال پناهندگی در بلغارستان هستند. شما حتی ممکن است متوجه نشده باشید که محکوم شده اید زیرا در یک تشریفات دادگاهی سریع 3 روز بودید و معمولا حکم تان شرطی است و اجرا یش موکول شده تا جرم جدید مرتکب شود. با این حال، هنگام تلاش دیگر برای خروج غیرقانونی، همیشه بدون استثناء از یک دادگاه حکم و مجازات است. و اگر شما هنگام ورود محکوم شده اید، اگر همگام کوشش حروج غیرقانونی از بلغارستان دستگیر شوید، مجبور خواهید شد که اعدام هر دو حکم را به سر ببرید و زندانی شوید.

در کارت ثبت نام شما منطقه حرکت یاد داشت شده است. این بدان معنی است که شما نمی توانید بدون مجوز از مدیر کمپ این منطقه را ترک کنید. برای به دست آوردن چنین مجوز، شما باید یک درخواست کتبی به مدير کمپ ارسال نماييد و جايي که مي خواهيد برويد، مدتی و علتي قید کنید. مدیر کمپ به شما یک جواز صادر خواهد کرد که با آن بدون هیچگونه مشکلی منطقه حرکت تعیین شده را ترک کنید. معتبر جواز را بررسی کنید و در صورت لزوم آن را همانطور که صادر شد تمدید کنید. اگر بیش پزشک می روید و یا قرار است به به دادگاه خودتان معرفی کنید برای خروج از منطقه لازم از جواز نیست.

اگر آژانس پناهندگان به شما جا داده باشد شما تعهد به رعایت قوانین در کمپ پناهندگان و صدمه به اموال در اتاق و فضاهای عمومی دارید. در صورت صدمه به اموال، کارمندان آژانس پناهندگان ممکن است جریمه از 50 تا 200 لو تحمیل کنند.

شما همچنین مجبور هستید که بدون اجازه کمپ را ترک نکنید و در جای دیگری بمانید، حتی اگر تنها برای یک شب باشد. ممکن است در مدت طولانی از کمپ خارج باشید، اما اول باید یک درخواست کتبی بنویسید و از مدیر کمپ مجوز بخواهید که این کار را انجام دهید. در غیر این صورت، عدم حضور شما از کمپ ثبت خواهد شد و ممکن است شما را از کمپ بیرون کنند و دیگر نمی توانید به آن جا برگردید و زندگی کنید.

در نهایت، یکی از مهمترین وظایف شما، هر بار که یاد داشت، نامه یا سایر آگهی در یافت کنید با تاریخ و ساعت قید شده، پیش از مصاحبه کننده خود را حضور شوید.
در تاریخ و ساعت تعیین شده باید به کمپ که تشریفات پناهندگی تان انجام می کنند، حضور شوید. اگر در این تاریخ و زمان ظاهر نشوید، ریسک بزرگی است تشریفات پناهندگی شما لغو شود و حقوق تان به عنوان پناهجو در بلغارستان از دست دهید.