چه کاری باید انجام دهم اگر پدر و مادرم یا بستگان دیگر من در کشور اروپایی دیگر هستند؟

UNACCOMPANIED CHILDREN
Audio file

اگر یکی از والدین شما یا هر دو تا در کشور دیگری از اتحادیه اروپا ز ندگی کنند، حق دارید درخواست کنید که شما را به این کشور پیش آنها بفرستند.

اگر اعضای خانواده شما (مادربزرگ/پدر بزرگ، عمو/عمه، خاله/دایی و یا برادر یا خواهر بالغ) درکشور دیگری از اتحادیه اروپا زندگی کنند، حق دارید درخواست کنید که شما را پیش آنها بفرسند.

در این موارد لازم است بلافاصله این را به مصاحبه کننده خود اعلام کنید و مدارکی که رابطه خویشاوندی شما به افراد در کشور دیگر اثبات می کند، تحویل دهید. در نهایت لازم است یک موافقت نامه امضا کنید و موافقت خود را برای رفتن به کشور دیگر اعلام کنید.

مجوز برای رفتن شما به کشور دیگر از کشور بلغارستان صادر نمی شود. کشور دیگر این مجوز را صادر می کند. این مجوز ممکن است چند ماه طول بکشد. بهتر است منتظر بمانید، زیرا اگر مجوز دریافت شود، شما می توانید به طور قانونی به این کشور اروپایی بروید. ولی اگر شما صبر نکنید و از بلغارستان فرار می کنید و غیر قانونی به آن کشور اروپایی می روید، خطر بازگشت شما به بلغارستان به دلیل مراقبت نکردن مراحل قانونی مجود دارد.

اگر کشور دیگر از صدور مجوز پذیرش شما خودداری کند، آن وقت در خواست شما برای پناهندگی در بلغارستان رسیدگی می شود و مقامات بلغارستان تصمیم خواهند گرفت آیا به شما پناهندگی داده شود یا نشود.

اگر مجوز پذیرش شما از آن کشور در یافت شود، بلغارستان تمام مدارک سفر شما به آن کشور را فراهم می کند و شما را آنجا خواهد فرستاد.

اگر کشور دیگر از صدور مجوز پذیرش شما خودداری کند آن وقت بستگان شما باید به دادگاه آن کشور شکایت ارایه دهند.

اتحادیه اروپا

درسال 1951 کشورهای اروپایروندوحدتبینهم را آغاز کردند که تا سال 1992 بهطولانجامید. در این زمان قراردادایجادجامعهاروپا تنظیم ودرسال 2009 بهامضارسید.اتحادیهاروپا دارای مقرراتودستوراتاستکه در تمامکشورهایعضو آن یکسان قابل تطبیق میباشد. در 30 ژوئنسال 2014اتحادیهاروپا شامل 29 کشور - اتریش،بلجیک،بلغاریا،بریتانیا،آلمان،یونان،دانمارک،استونی،ایرلند،اسپانیا،ایتالیا،قبرس،لتونی، لیتوانی،لوکزامبورگ،مالت،پولند،پرتگال،رومانی،سلواکی،اسلو ونی،مجارستان،فرانسه،فنلاند،هلند،کرواسی،جمهوریچکوسوئد.

اتحادیه اروپا

درسال 1951 کشورهای اروپایروندوحدتبینهم را آغاز کردند که تا سال 1992 بهطولانجامید. در این زمان قراردادایجادجامعهاروپا تنظیم ودرسال 2009 بهامضارسید.اتحادیهاروپا دارای مقرراتودستوراتاستکه در تمامکشورهایعضو آن یکسان قابل تطبیق میباشد. در 30 ژوئنسال 2014اتحادیهاروپا شامل 29 کشور - اتریش،بلجیک،بلغاریا،بریتانیا،آلمان،یونان،دانمارک،استونی،ایرلند،اسپانیا،ایتالیا،قبرس،لتونی، لیتوانی،لوکزامبورگ،مالت،پولند،پرتگال،رومانی،سلواکی،اسلو ونی،مجارستان،فرانسه،فنلاند،هلند،کرواسی،جمهوریچکوسوئد.