کی از اعضای خانواده خودم می تواند می تواند به بلغارستان بیاید ملحق شوند؟

FAMILY REUNIFICATION
Audio file

قانون اجازه می دهد فقط اعضای زیر به پناهنده ملحق شوند:
همسر
اولیای هر یک از همسران که به علت سالخوردگی یا بیماری شدید، نمی توانند به تنهایی زندگی کنند و لازم است در خانواده فرزندان
خود بسر ببرند؛

فرزندان زیر 18 سال که ازدواج نکرده اند؛
فرزندان بالا 18 سال که نمی توانند تنها زندگی کنند به دلایل جدی سلامتی.
در صورت چند همسری، فرد خارجی که در جمهوری بلغارستان همراه یکی از همسران خود به سر می برد، به همسر دیگری اجازه داده نمی شود به بلغارستان بیاید.
اگر کودک زیر18 سال بدون اولیای خود در بلغارستان هستید چون والدین شما در قید حیات نباشد و یا مکان زندگی شان نامشخص باشد، می توانید اجازه بگیرید با فرد دیگری از اعضای خانواده خود برای زندگی با شما به بلغارستان بیاید و به او ملحق شوید – مثلاً پدر بزرگ، مادر بزرگ، عمو، عمه، دایی، خاله، و هم چنین برادر یا خواهر شما که بالای 18 سال باشد.