10. ОСВІТА

drawing.svg

У Болгарії обов'язкове навчання в державних і муніципальних навчальних закладах (дитячих садках і школах) є безкоштовним. Дошкільна освіта є обов'язковою для дітей, які досягли 4-річного віку, а шкільна – від 7 до 16 років, тобто в звичайному випадку – без повторення класу – з I по VII клас.

Навчання в державних і муніципальних школах є безкоштовним навіть після закінчення обов'язкового шкільного віку (тобто з VIII по XII клас) для дітей, які є:

  • громадянами Болгарії або громадянами іншої країни ЄС

але також:

  • діти-іноземці (в ЄС вони називаються громадянами третіх країн), яким дозволене довгострокове, довготермінове, постійне проживання як іммігрантам, або які були прийняті в Болгарії за актами Ради міністрів (болгарського уряду), міжнародним договором або, якщо вони шукають або отримали притулок або міжнародний захист.

Не будучи іноземцями, які шукають або отримали міжнародний захист, особи, переміщені внаслідок війни в Україні, отримали тимчасовий захист згідно з європейською директивою, рішенням Ради ЄС, запровадженим у Болгарії актом Ради міністрів. Таким чином, не лише обов’язкова шкільна освіта з I по VII класи, а й факультативна шкільна освіта з VIII по XII класи є безкоштовною для дітей, які отримали тимчасовий захист до здобуття середньої освіти.

Право на безкоштовну освіту означає відсутність плати за навчання та складання державних шкільних іспитів та іспитів на здобуття професійної кваліфікації та середньої спеціальної освіти.

Навчання в навчальних закладах Болгарії організовано таким чином:

Дошкільна освіта

Дошкільна освіта здійснюється в дитячому садку. До дитячого садка можуть вступати діти, які досягли 3 років. Зарахування до дитячого садка допускається також до, але не раніше навчального року, який починається у віці трьох років. Зарахування до дитячого садка стає обов'язковим у навчальному році, який починається в рік, коли дитині виповнюється 4 роки.

У деяких дитячих садках сформовані так звані ясельні групи (дитячі ясельні групи), які можуть відвідувати діти від 10 місяців до трьох років.

Загальновідомим і визнаним владою є значний дефіцит місць у дитячих садках на території міста Софії, тому зарахування до державного чи муніципального дитячого садка в столиці Болгарії може бути проблемою.

Шкільна освіта

Шкільна освіта поділяється на початкову та середню освіту:

  • Базова середня освіта - організована в два етапи:
  • початковий етап (з 1 по 4 клас)
  • прогімназійний етап (з V по VII клас)
  • Середня освіта – також ділиться на два етапи:

– перший гімназійний етап (з VIII по X клас)

– другий гімназійний етап (з ХІ по ХІІ клас).

Деякі базові школи охоплюють усі класи з І по VІІ клас, але інші школи мають лише початкову школу (з І по ІV клас) і прогімназію (з V по VІІ клас).

Середні школи, однак, рідко поділяються на перший та другий гімназійні ступені, і, зазвичай, одна середня школа охоплює всі гімназійні класи з VIII до XII включно.

Шкільна освіта є обов’язковою до 16 років і починається з навчального року, який починається в рік, коли дитині виповнюється 7 років, тобто

Процедура подачі та зарахування до дитячого садка чи школи

Батьки можуть звернутися безпосередньо до певного дитячого садка чи школи, щоб дізнатися, чи є вільне місце для подачі заяви про зарахування дитини до цієї школи.

Якщо не можливо знайти вільного місця, батьки можуть звернутися за підтримкою та допомогою у пошук вільних і відповідних місць у державному та муніципальному дитячому садку чи школі. Таку допомогу надає відповідне регіональне управління освіти (РУО).

Перелік обласних управлінь освіти (РУО) за місцезнаходженням – див. тут.

Для цього батькові чи матері необхідно подати письмову заяву про пошук дитячого садка чи школи до РУО – особисто або електронною поштою на електронну адресу відповідного обласного управління освіти.

Форму цієї заяви (болгарською, українською та англійською мовами) – завантажити тут.

До заяви необхідно додати такі додаткові документи: перекладений болгарською мовою документ про клас, який дитина закінчила в Україні, та копію реєстраційної картки – батька чи матері, якщо дитина не досягла 14 років, або, самої дитини, якщо їй виповнилося 14 років. Якщо батько/мати та дитина є серед осіб, які отримали міжнародний захист у вигляді гуманітарного статусу до початку дії тимчасового захисту в Болгарії 14 березня 2022 року, то необхідно пред'явити копію картки іноземця з гуманітарним статусом батька/матері, а якщо дитина досягла 14 років – з власної картки гуманітарного статусу.

Залежно від віку, закінченого класу, місця проживання та бажань батьків РУО направляє дитину до певного навчального закладу, а за необхідності та об’єктивної можливості дає розпорядження про відкриття додаткового місця в навчальний заклад.

Після направлення дитини начальником РУО в конкретний дитячий сад або школу, батько або мати повинні подати заяву про вступ дитини в цей навчальний заклад. Це відбувається, коли батько/мати заповнює заяву на місці, оскільки зазвичай кожна школа має свій шаблон. Дуже часто ці зразки можна знайти та завантажити з веб-сайту відповідної школи. До заяви про вступ необхідно додати такі документи:

  • сертифікат про закінчений освітній ступінь (клас) в Україні, перекладений болгарською мовою
  • паспорт щеплень дитини, в якому вказано, які щеплення їй робили до цього моменту.

У спеціалізованих школах можуть вимагати при подачі й інші додаткові документи – наприклад, медичні огляди для спортивних шкіл.

message-attention-icon-vector.svg

При подачі документів для вступу в дитячий садок або школу необхідно пред'явити паспорт щеплень дитини.

Будь ласка, зверніть увагу, що неможливо прийняти чи записатись до державного чи муніципального дитячого садка чи школи без обов’язкових для Болгарії щеплень.

Відомості про болгарський календар щеплень – див. тут.

Якщо щеплення, зроблені дитині в Україні, не відповідають болгарському календарю щеплень, відсутні щеплення можна зробити за допомогою відповідної регіональної служби охорони здоров’я (РЗІ) – перелік РЗІ за місцезнаходженням можна знайти тут.

Батьки можуть подати документи на зарахування дитини не в один садок чи школу. Якщо дитина приймається в декілька з них, батьки мають право вибирати, в яку школу чи садок записати дитину. Дитячі садки та школи рейтингуються за заздалегідь визначеними критеріями – перевірити результати рейтингу можна за телефоном, на місці в школі чи на сайті школи.

Після класифікації та прийому дитина має бути зарахована до дитячого садка чи школи у термін, визначений цим навчальним закладом. Під час зарахування, окрім документів, які подаються під час подання, батько/мати мають принести також медичну картку (довідку) від лікаря про те, що дитина здорова. Форму такої медичної книжки, яку заповнює лікар і завіряє нотаріально, можна придбати в більшості книгарень.

Міністерство освіти і науки (МОН) повідомило, що після зарахування дитини до дитячого садка чи школи, у разі потреби, застосовуватиме до українських дітей заходи, передбачені наказом №3 від 6 квітня 2017 року про умови та порядок прийому та навчання дітей, які шукають або отримали міжнародний захист (див. тут). Такими заходами можуть бути проведення співбесіди та направлення дитини чи учня до певної підготовчої групи, коли дитина не має документа про закінчений клас, етап або ступінь освіти. Зарахувавши дитину чи учня до певної групи, директор дитячого садка чи школи повинен забезпечити, т.зв. ресурсний (допоміжний) вчитель для додаткового навчання болгарській мові як іноземній для дитини, а також, за необхідності, психологічна підтримка або додаткова допомога дітям з особливими потребами. Для отримання додаткових консультацій з цих питань – телефон гарячої лінії Міністерства освіти і науки: 0800 16 111.

Вища освіта

Вищі навчальні заклади (університети) в Болгарії користуються академічною автономією, гарантованою законом. Це означає, що університети самі вирішують умови прийому студентів, плату за навчання, організацію навчального процесу, габілітацію викладачів і присудження вченого ступеня, а також усі інші питання управління конкретної вищої освітньої установи.

З цієї причини не існує єдиного тарифу на те, яку плату потрібно сплачувати за вищу освіту в університеті, оскільки різні університети мають різну плату за семестр залежно від спеціальності, фінансового ресурсу, необхідного для здійснення навчання за цією спеціальністю та її попиту.

Іноземні студенти зазвичай платять іншу, вищу плату за навчання в університеті, ніж болгарські студенти. За законом єдиними іноземцями, які отримали певний захист у Болгарії, які прирівнюються в правах до громадян Болгарії, є лише іноземці зі статусом біженця. Тому інформацію про умови здобуття вищої освіти рекомендується отримувати в обраному для цього університеті.

Список вищих навчальних закладів Болгарії – див. тут

Пошук вищого навчального закладу за бажаною спеціальністю – див. тук.

Визнання дипломів про закінчену освіту

Спочатку визнання закінченого етапу української шкільної освіти ґрунтується на дипломі чи сертифікаті, виданому школою в країні походження, де вказано, який клас чи етап навчання було закінчено. Для визнання таких документів у Болгарії існує регламентована процедура, згідно з якою свідоцтва про закінчення I-VI класів можуть бути безпосередньо перекладені на болгарську мову та подані до болгарської школи, вибраної для подання заявки, але свідоцтва про закінчення класів за кордоном з VII по XII клас мають бути підтверджені місцевим регіональним управлінням освіти (РУО).

В обох випадках атестат про закінчений етап (клас) школи повинен бути перекладений на болгарську мову та легалізований. Легалізація означає підтвердження того, що підпис і печатка, поставлені на атестаті, дійсно відповідають підпису і печатці навчального закладу, який його видав. Однак, оскільки Україна з 2003 р. приєдналася до Гаазької конвенції про скасування вимоги легалізації (див. тут), офіційні документи, видані українськими органами влади та управління, не потребують легалізації, лише сертифіката під назвою «апостиль». У Болгарії апостиль для засвідчення дипломів усіх іноземних шкіл та університетів видає Національний центр інформації та документації (НАЦІД) після пред’явлення перекладу на болгарську мову з нотаріальним засвідченням підпису перекладача. Практично всі бюро перекладів надають апостиль як додаткову послугу.

Процедура визнання українського диплома про вищу освіту залежить від того, чи метою є продовження освіти, спеціалізація та кваліфікація, чи метою є можливість практикувати в Болгарії професію, здобуту з дипломом (академічне визнання).

У випадках, коли метою є продовження навчання в болгарському університеті (наприклад, після закінчення першого, другого або так званого курсу в іноземному університеті) або отримання вищої освіти (наприклад, ступінь «бакалавра» отримано в іноземний університет, але вимагається отримання ступеня «магістр»), визнання та прийняття українського диплому здійснює ректор болгарського університету, до якого подається заява.

У випадках, коли метою є визнання в Болгарії кваліфікації, отриманої за українським дипломом, для того, щоб мати можливість займатися даною професією, перевірку та визнання цього диплому здійснює НАЦІД.

Детальніше про процедуру академічного визнання дипломів – див. тут.

Для практики деяких професій у Болгарії необхідне додаткове визнання компетентним органом – це т.зв. регульовані професії. Як правило, регульовані професії – це ті, чия практика або заняття безпосередньо впливають на життя, здоров’я чи благополуччя людей, наприклад – юрист, лікар, машиніст баштового крану, гірський гід, масажист тощо.

Список регульованих професій у Болгарії та їхні компетентні органи – див. тут.