Дъблинска процедура

PROCEDURE

След като направят вашата регистрация измежду служителите на Агенция за бежанците ще бъде определен един човек – мъж или жена, който да отговаря за вашия случай. Този човек се нарича интервюист. Моля, запомнете името на вашия интервюист.

На-напред, интервюистът ви трябва да реши дали вашия случай ще се разгледа и реши в България или в някоя друга европейска държава. Процесът по вземане на това решение се нарича дъблинска процедура.

Затова, само ако имате роднини в друга държава от Европейския съюз, които се намират там отпреди да влезете в България, може да поискате да ви изпратят в тази държава и молбата ви за убежище и закрила да бъде разгледана там. Необходимо е обаче да отговаряте и на следните допълнителни условия:

  • или, да сте дете под 18 години, а в друга европейска държава имате баща, майка, брат, сестра или дядо или баба;
  • или, в другата европейска държава се намира ваш съпруг или съпруга;
  • или, в другата държава се намира непълнолетното ви дете (или деца);

Агенцията за бежанците обаче няма да разгледа този въпрос изобщо, ако не знае че имате семейство (съпруг, съпруга, деца под 18 години) или други роднини в някоя друга европейска държава.

В тези случаи е необходимо още при регистрацията или на първото си интервю да кажете това пред интервюиста си от Агенцията за бежанците и да покажете документи – в оригинал, ксерокопие или електронен вид от телефон – за брака, за раждането на децата, за роднинската ви връзка, както и документите им за пребиваване в другата европейска държава.

Освен това трябва да подпишете писмена декларация, че давате съгласие България да ви изпрати в другата европейска държава. Такава декларация трябва да бъде направена и от вашия роднина, който се намира в другата европейска държава и да бъде изпратена до българската Агенция за бежанците – по поща, факс или имейл. В декларацията на вашия съпруг, дете или друг роднина трябва да е написано, че дават съгласие да отидете при тях.

Това искане трябва да бъде направено възможно най-скоро и без да губите време! Срокът за да се почне дъблинска процедура е 3 месеца от регистрацията ви пред Агенцията за бежанци. Ако не направите искане за дъблинска процедура в този срок може да изгубите правата си за прехвърляне в другата европейска държава при вашите роднини.

Най-добре е, ако веднага след регистрацията си се обърнете за помощ към адвокатите от Хелзинкския комитет. Те ще ви помогнат да си оправите документите и да задействате процедурата за прехвърлянето ви от България към другата европейска държава, където се намира вашето семейство или роднини.

Европейски Съюз

През 1951г. държавите в Европа започват процес на обединение помежду си, който продължава до 1992г., когато е подписан договор за учредяване на Европейската общност, преименуван през 2009г. на Европейски съюз (ЕС). ЕС приема свои общи закони - регламенти и директиви, които важат за всички държави, които членуват в него. Към 30 юни 2014г. в ЕС членуват 29 държави - Австрия, Белгия, България, Великобритания, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Франция, Финландия, Холандия, Хърватия, Чехия и Швеция.