Интервю

PROCEDURE

Чрез бежанската процедура Агенция за бежанците взема решение дали да ви даде разрешение да останете в България и какъв вид статут да получите в такъв случай – бежански статут или хуманитарен статут.

За повече информация за разликата между двата статута – – моля, погледнете информацията в раздел «Бежански или хуманитарен статут».

За да вземат такова решение служителите на Агенцията за бежанците ще ви повикат да се явите на интервю.

Това става като ви дадат да подпишете документ, в който са записани датата и часа, в които трябва да отидете да се срещнете с интервюиста от Агенцията, който е назначен да работи по вашия случай.

Когато имате бележка или писмо за интервю с посочена дата и час задължително трябва да се явите точно в този ден и навреме!

Какво трябва да направите по време на интервюто?

Разкажете за причините да напуснете страната си на произход с всички подробности. Когато можете посочвайте точните дати на събитията, които описвате, ако си ги спомняте. Не си измисляйте и не представяйте фалшива информация! Това лесно може да бъде разкрито от интервюиста и ще навреди на случая ви. Не забравяйте, че вие носите цялата отговорност за информацията и данните, които давате за себе си по време на интервюто.

Кажете истинските си имена, защото ако получите статут няма да може да използвате оригиналните си национални документи, които важат и в България (например, диплома за образование, шофьорска книжка), нито ще можете да се съберете със своето семейство и роднини. Ако забележите, че при регистрацията името ви е написано погрешно, съобщете за това по време на интервюто.

Представете документите, които доказват историята ви ако разполагате с такива. Това ще помогне за по-бързото решаване на молбата ви за закрила.

По време на интервюто имате право на преводач от език, който разбирате. Може да поискате друг преводач, ако не го разбирате. Имате право и да поискате интервюто ви да се проведе от интервюист и преводач от същия пол като вас – мъж или жена.

Протоколът от интервюто трябва да ви бъде прочетен и преведен на език, който разбирате, преди да ви бъде даден за подпис. Ако изявленията ви не са записани точно това може да се отрази негативно на решението ви за статут.