Дали съм непридружено дете?

UNACCOMPANIED CHILDREN

По българския закон дете е всеки, който не е навършил 18 години.

Докато не навършиш 18 години не може самостоятелно да водиш процедури пред българските власти. Ако си под 14 години вместо тебе в бежанската процедура трябва да се разписва някой от родителите ти. Ако си над 14 години, но нямаш още 18 години, може да се подписваш пред българските власти, но трябва твоя подпис да бъде заверен с подписа на някой от родителите ти – майка или баща.

Ако обаче нямаш навършени 18 години и си влязъл в България сам и без нито един от родителите си – майка или баща, тогава по българския закон ти си “непридружено дете”.

Ако родителите ти не са с теб в България, защото не знаеш къде са, разделили се сте по пътя или са починали, и без техния подпис имаш право да подадеш сам молба за убежище в България пред властите и да поискаш статут от българската държава, за да може да останеш да живееш тук.

Ако си непридружено дете и искаш да получиш от българската държава убежище, закрила и статут имаш право на специални процедури.
МОЛЯ, консултирай се за твоите права с някого организациите за помощ, които работят в твоя бежански лагер!