Доброволно връщане

VOLUNTARY RETURN

В случай че вече не се опасявате от завръщане в страната си на произход, тъй като причините поради които сте избягал са отпаднали, може да получите съдействие и помощ, ако решите да се върнете доброволно във вашата държава.

Имате право да предприемете доброволно връщане и в случаите, когато имате отказ на статут, който е потвърден от съда и е окончателен. При окончателен отказ на статут изгубвате правото да останете в България и може да бъдете принудително върнат (депортиран) обратно в страната ви на произход от имиграционната полиция. В този случай се налага и забрана за влизане в България за срок до 5 години, която важи и за всички останали държави от Европейския Съюз.

За за избегнете принудителното връщане и налагането на забраната за влизане може сам да предприемете действия да се завърнете доброволно, ако причините заради които сте избягал са отпаднали.

За да започнете такова доброволно връщане е необходимо да подадете молба до Дирекция “Миграция” (българската имиграционна полиция). Ако не разполагате с документ за пътуване или средства за пътуване, може да поискате съдействие от ДМ-МВР.

Подобно съдействие за документи и билети за пътуване може да получите и от Международната организация по миграция (IOM).

IOM има програми за финансово подпомагане на доброволното връщане, както и помощ за реинтеграция в страната на произход. Реинтеграционните мерки могат да бъдат :

  • медицинска помощ и закупуване на лекарства;
  • психо-социална или здравна подкрепа;
  • обучение на децата;
  • преквалификационни курсове и трудова ориентация;
  • консултиране и финансово подпомагане при представяне на бизнес план за стартиране на малък бизнес;
  • други мерки, подпомагащи успешната реинтеграция.

iom.png

МЕЖДУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО МИГРАЦИЯ
Адрес: София, ул. «Цар Асен» №77
Телефон: 00 359 2 93-94-774
Web site: www.iom.bg

Европейски Съюз

През 1951г. държавите в Европа започват процес на обединение помежду си, който продължава до 1992г., когато е подписан договор за учредяване на Европейската общност, преименуван през 2009г. на Европейски съюз (ЕС). ЕС приема свои общи закони - регламенти и директиви, които важат за всички държави, които членуват в него. Към 30 юни 2014г. в ЕС членуват 29 държави - Австрия, Белгия, България, Великобритания, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Франция, Финландия, Холандия, Хърватия, Чехия и Швеция.