Документи след получаване на статут

DOCUMENTS

При получаване на статут в имате право на постоянна карта.

Ако сте получил статут на бежанец имате право на карта на бежанец. Тя е със срок от 5 години.

id1.png
id2.png

Ако сте получил статут на бежанец имате право на карта на чужденец с хуманитарен статут. Тя е със срок от 3 години.

id3.png
id4.png

Картата на бежанец има срок от 5 години, а картата на чужденец с хуманитарен статут има срок от 3 години, но това не е срок на статута, а само указва срока на валидност на документа . Ако срокът на документа е изтекъл той може да бъде подновен без проблеми за нов период.

Достатъчно е 1 месец преди изтичането на срока на валидност на старата карта да поискате издаването на нова карта и да заплатите таксата за издаването й. Тази процедура важи и при двата вида карти – бежанската и хуманитарната.

За да ви се издаде карта първо трябва да получите единен граждански номер (ЕГН) от администрацията на общината, в която живеете. За да може да получите ЕГН трябва да носите със себе си в общината регистрационната си карта, оригиналното решение за получаване на статут, както и специално писмо от Държавната агенция за бежанците до кмета на общината за адреса, на който сте избрал да живеете. За получаване на ЕГН не се плаща такса.

В никакъв случай не давайте фалшив адрес пред Агенцията за бежанци , за да ускорите получаването на карта. Посочването на фалшиви данни пред държавен орган е престъпление и се наказва от закона.

Картата се издава от полицията – Министерство на вътрешните работи (МВР) чрез полицейския участък, който отговаря за района, където е вашия адрес. Необходимо е да се попълни формуляр (заявление) и да се плати такса за издаването.

Заедно с картата може да поискате и издаване на документ за пътуване извън България (travel document) , като заплатите допълнителна такса.

id5.png
id6.png