Допълнителна социална помощ

RIGHTS AND OBLIGATIONS

Хора със специални нужди – например: бременни жени, непридружени деца многодетни семейства, хронично болни, могат докато са в процедура да подадат молба до българските социални служби, за да получат допълнителна помощ.

За подаване на молба за допълнителна социална помощ може да потърсите помощта както на служителите на Агенцията за бежанци в лагера, в който живеете, но така също и към организациите на Червения Кръст (БЧК) или Съвета на жените-бежанки.