Как може да се поиска убежище?

REGISTRATION

Убежището може да бъде поискано пред българските власти устно или писмено.

Устна молба могат да направят хората, които са неграмотни и не могат да пишат.

Ако сте неграмотен може да поискате от полицаите, с които разговаряте, да запише устната ви молба да ви се даде убежище в България. Полицаите са длъжни да запишат устната ви молба, след което преводач от вашия език трябва да ви прочете записаното и ако сте съгласен, че е записано това, което наистина сте казал – да ви дадат, за да я подпишете.

Полицията обаче рядко разполага на място с преводачи затова най-често за написване на писмена молба за убежище в България съдействие оказват безплатните адвокати от Хелзинкски комитет, които водят със себе си преводачи. Адвокатите на Хелзинкския комитет работят за ООН и редовно посещават полицейските арести по границата и вътре в страната.

Ако сте неграмотен и вече се намирате пред служител на Агенцията за бежанците в България няма да има проблеми да запишат молбата ви за убежище, тъй като Агенцията ще използва преводач винаги, когато разговаря с вас.

Ако обаче сте грамотен, най-добре е да напишете сам молбата си за убежище в България на вашия език. Така ще имате възможност да посочите подробно причините, поради които сте напуснал своята държава и да опишете всички случки и събития, които са ви накарали да вземете това решение.

Желателно е, ако разполагате с някакви документи за самоличност или други документи, които се отнасят до вашата бежанска история, да ги представите на полицейските служители или на служителите на Агенцията за бежанците.

Когато с молбата си за убежище представяте оригинални документи държавният служител, който ги приема трябва да ви даде подписан от него писмен протокол какви точно документи сте му предал. Пазете този протокол, защото по-късно с него може да си получите обратно документите, освен ако няма други законови причини българските власти да ги задържат.