Какви права и задължения имам, когато получа статут в България?

RIGHTS AND OBLIGATIONS

За правата и задълженията си при получаване на убежище и статут в България – моля, погледнете информацията в раздел «Бежански или хуманитарен статут».