Какви права имам като непридружено дете?

UNACCOMPANIED CHILDREN

Макар още да нямаш 18 години ти имаш права, които българските власти са длъжни да спазват.

По време на процедурата имаш следните права:

 • да останеш в България докато се реши въпроса дали ще получиш статут;
 • да получиш регистрационна карта, която да ти служи като документ за самоличност;
 • да бъдеш настанен в бежански център;
 • да получаваш храна три пъти дневно всеки ден;
 • да получаваш парична помощ всеки месец;
 • да ти оказват медицинска помощ, когато се разболееш;
 • да се запишеш да учиш в българско училище;
 • да имаш преводач, адвокат и социален работник по време на интервютата;
 • да получиш решение дали ти се дава статут в България.

Ако получиш статут в България ще имаш следните права:

 • да ти бъде назначен или определен пълнолетен човек, наречен настойник, който да се грижи да получиш постоянни български документи и да следи за останалите ти права – като жилищно настаняване, записване в училище и така нататък.

Настойникът е безплатен!
Ако някой предлага да ти стане настойник срещу пари това е незаконно и трябва веднага да съобщиш за това – най-добре на адвоката ти.

 • да получиш от полицията български документи за самоличност – лична карта и документ за пътуване зад граница извън България (travel document);
 • да получиш образование в българските държавни училища и университети;
 • да ти се разреши да се събереш със семейството си на територията на България;
 • да работиш след като навършиш 18 години без да се изисква специално разрешение;
 • да получиш българско гражданство – след 3 години (ако си получил статут на бежанец) или след 5 години (ако си получил хуманитарен статут);
 • да пътуваш в чужбина – по реда и условията за българските граждани (ако имаш статут на бежанец) и по реда за чужденците с постоянно пребиваване (ако имаш хуманитарен статут).