Какво да направя, ако получа отказ да ми бъде даден статут в България?

UNACCOMPANIED CHILDREN

Процедурата е сложна и е възможно да не може да разбереш всичко, което се случва с тебе и защо се прави. Затова българските власти признават на децата, които са сами в България правото да получат помощ от човек, който познава законите, за да бъдат техните права защитени. Такъв човек се нарича “адвокат”. За непридружените деца този адвокат е безплатен.

Помощ да си намериш безплатен адвокат може да поискаш от твоя представител или от твоя интервюист – това е служителят, който прави твоите интервюта. Помощ за намиране на адвокат може да получиш и от социалния работник, който присъства на твоите интервюта.

Ако никой от тях не ти помогне да се свържеш с адвокат, може да се обърнеш за помощ към Хелзинкския комитет, които също имат безплатни адвокати.

bhc.jpg

БЪЛГАРСКИ ХЕЛЗИНСКИЯ КОМИТЕТ - СОФИЯ

Адрес: София, ул. „Узунджовска” №1, етаж 3
Телефон: 00 359 2 981 3318
Телефон: 00 359 2 980 2049
Уеб сайт: www.bghelsinki.org


bhc.jpg

БЪЛГАРСКИ ХЕЛЗИНСКИЯ КОМИТЕТ - СВИЛЕНГРАД

Адрес: Свиленград, ул.”Генерал Струков”№5
Телефон: 00 359 379 63 118
Уеб сайт: www.bghelsinki.org


bhc.jpg

БЪЛГАРСКИ ХЕЛЗИНСКИЯ КОМИТЕТ - ХАРМАНЛИ

Адрес: Харманли, ж.к. “Дружба” № 23, Административната сграда в бежанския лагер, етаж 1
Телефон: 00 359 2 980 2049
Уеб сайт: www.bghelsinki.org

Необходимо е адвокатът да напише веднага жалба до съда срещу решението на българските власти, с което ти се отказва статут.

Жалбата трябва да се подпише от тебе и от твоя представител и да се занесе и подаде в бежанския център, където са ти издали регистрационната карта.

Служителите на Агенцията за бежанци в този център са длъжни да приемат твоята жалба като ти върнат едно копие от нея, върху което са поставили печат с датата.

Жалбата трябва да се подаде в определен срок от деня, в който си получил решението за отказ срещу подпис.

Срокът е написан в края на решението и може да бъде различен – 7 дни или 14 дни. Този срок не бива да се пропуска!

Трябва да пазиш жалбата с поставения върху нея печат и да я занесеш на адвоката, който е бил с тебе по време на интервютата – или – да я занесеш на адвокатите в Хелзинкския комитет, ако те са написали жалбата ти.

След известно време на адреса, където живееш ще дойде съобщение от съда, в която ще бъде посочен деня и часа, когато твоя случай ще бъде разгледан от съдебните власти. Трябва да занесеш това съобщение на адвоката, който е бил с тебе по време на интервютата.

Ако не си имал адвокат по време на интервютата пред Агенцията за бежанците и затова жалбата ти е писана от адвокатите в Хелзинкския комитет, трябва да занесеш съобщението на съда на тях, за да ти дадат информация кой ще дойде с тебе да ти помага по делото ти пред съда.