Какво да направя, ако получа отказ за събиране на семейството ми?

FAMILY REUNIFICATION

В случай че получите отказ за събиране на семейството имате право да подадете жалба до съда и да поискате отказът да бъде отменен и съдат дъ разпореди на Държавната агенция за бежанците да ви даде разрешение за събиране.

Жалбата против отказа да се разреши на семейството ви да дойде в България трябва да бъде подадена до съда в срок до 14 дни (две седмици) от деня, в който сте получили отказа срещу подпис.

Жалбата трябва да се подаде до административния съд, който отговаря за района в който живеете и където попада адреса, записан в регистрационната ви карта. Имате право на две съдебни инстанции – ако не сте доволен от решението на първия съд може да подадете жалба до Върховния съд на България. Решението на Върховния съд по жалбата е окончателно.

За написването на жалбата можете се обърнете към адвокатите на Хелзинкския Комитет, които осигуряват безплатно правна помощ могат да ви помогнат и консултират по всички въпроси, свързани с бежанската процедура и обжалването.

Ако искате да подадете жалба до съда, посетете офиса на Хелзинкския Комитет веднага след като сте получили решението, за да не изпуснете срока за обжалване.

Ако желаете да имате адвокат, който да ви помага по делото пред съда, уведомете за това Хелзинкския Комитет. Те ще съставят специална молба към вашата жалба, за да ви се назначи безплатен служебен адвокат от съда.

Служебният адвокат, който е назначен от съда, няма право да ви иска пари, за да ви представлява и защитава по делото, тъй като за това му се плаща от българската държава.