Какво да направя, ако родителите ми или други роднини се намират в друга европейска държава?

UNACCOMPANIED CHILDREN

Ако единият или двамата ти родители се намират в друга европейска държава имаш право да поискаи от българските власти да те изпратят при тях в тази държава.

Възможно е да поискаш да те изпратят в друга европейска държава и тогава, когато там се намира някой друг твой близък роднинанапример: баба, дядо, леля, чичо, пълнолетен брат или сестра.

Ето защо е необходимо да кажеш това веднага пред интервюиста на Агенцията за бежанци, който отговаря за твоята процедура. Ако имаш документи, които да доказват роднинската ти връзка с хората в другата държава, трябва да ги дадеш на интервюиста. Трябва да подпишеш декларация, че си съгласен да отидеш в другата европейска държава.

Разрешението дали да заминеи обаче не се дава от България, а от другата европейска държава. За това разрешение може да се наложи да се почака един-два месеца. По-добре изчакай, защото ако разрешението бъде получено, ще може да пътуваш съвсем законно до другата европейска държава. Ако обаче решиш да не изчакаш и избягаш от България, за да отидеш незаконно до другата европейска държава, рискуваш да бъдеш върнат обратно в България, защото не си спазил законовите процедури.

Когато разрешението за заминаване до другата европейска държава се получи, българските власти ще ти изготвят документи за пътуване и ще уредят заминаването ти.

Ако другата държава обаче откаже да те приеме на нейна територия, тогава твоите роднини в тази държава ще трябва да подадат възражение до съда в тази държава.