Какво да направя, за да се събера със семейството си?

FAMILY REUNIFICATION

За да се разреши събиране с членове на семейството трябва да се подаде писмена молба до Агенцията за бежанци, която дава разрешението.

Към молбата трябва да се приложат документи за брака и раждането на децата, ако разполагате с такива документи. Ако нямате тези документи трябва да приложите декларация с имената, рождените дати и местонахождението на членовете на семейството ви (държава и адрес), която да заверите пред нотариус.

След като получите разрешение за събиране на семейството, българските власти изпращат служебно тази информация до посолството на България в държавата, където се намира семейството ви. Вашето семейство трябва да отиде до посолството, за да им поставят виза в паспортите. Ако членовете на семейството ви не разполагат с паспорти за пътуване, посолството може да им издаде български пътни документи (пасаван), за да могат да пътуват до България.

Ако не знаете къде се намира вашето семейство може да поискате от Държавната агенция за бежанците да предприеме действия по тяхното издирване. В този случай служителите на Държавната агенция за бежанците се обръщат към Върховния комисариат за бежанците на ООН и към Българския червен кръст за съдействие и помощ за издирването им извън България.

При неизвестно местонахождение на членове от семейството е възможно да се предприемат действия по тяхното издирване с помощта на организацията на Българския Червен Кръст.