Какво не мога и не трябва да правя по време на бежанската процедура?

RIGHTS AND OBLIGATIONS

По време на бежанска процедура освен права имате и задължения.

Като търсещ убежище вие сте длъжен да спазвате законите на държавата България.

На първо място, това означава, че не може да правите опити да напускате България незаконно. Всеки опит за незаконно пресичане на границата е престъпление. При влизане в България може да не сте бил наказан, ако сте заявил че търсите убежище пред полицията, прокуратурата или съда. Много често обаче дори бежанците биват осъдени за незаконно влизане, ако не са казали навреме че търсят убежище и статут от България. Възможно е дори да не сте разбрал, че сте осъден, защото това става в рамките на бързо производство за 3 дни и защото обикновено присъдата е условна с отложено изпълнение до извършването на ново престъпление. При опит за незаконно излизане обаче винаги има присъда и наказание от съда без изключение. И ако сте бил осъден на влизане, то това означава че ако сте заловен и при опит за незаконно излизане ще трябва да изтърпите изпълнението на двете присъди взети заедно и да ви пратят в затвор.

В регистрационната ви карта има отбелязана зона на движение. Това означава, че не може да напускате тази зона без разрешение от началника на лагера. За да вземете такова разрешение трябва да подадете писмена молба до началника на лагера и да посочите къде искате да отидете, за колко време и по какви причини. Началникът на лагера ще ви издаде пропуск, с който може да напуснете определената ви зона за движение без проблеми. Проверете за колко време важи пропускът и ако има нужда – подновете го по същия начин, както при издаването му. Нямате нужда от пропуск при напускане на зоната, ако отивате при лекар или ако имате призовка от съд, пред който трябва да се явите на определена дата.

Ако сте настанен от Агенцията за бежанци имате и задължението да спазвате правилата за ред в бежанския лагер и да не повреждате имуществото в стаите и общите помещения. При повреда на имуществото служителите на Агенцията за бежанци могат да ви наложат глоба от 50 до 200 лева.

Също така сте длъжен да не напускате лагера без разрешение и да преспивате другаде дори да е само за една нощ. Може да отсъствате от лагера и за по-дълъг период от време, но трябва да напишете писмена молба и да поискате от началника на лагера да ви разреши да го направите. В противен случай вашето отсъствие от лагера ще бъде записано и може да бъдете изгонени от него и да не можете да се върнете да живеете повече там.

Накрая едно от най-важните ви задължения е да се явявате пред интервюиста си всеки път, когато сте получили бележка, писмо или друго уведомление с посочена дата и час. На тази дата и час трябва да отидете в администрацията на лагера, към който сте зачислен и където се прави вашата бежанска процедура. Ако не се появите на тази дата и час рискувате бежанската ви процедура да бъде прекратена и да загубите правата си като търсещ убежище в България.