Какво означава "социален работник" и какво прави в моята процедура?

UNACCOMPANIED CHILDREN

Социалният работник е държавен служител, който също следи за спазването на твоите права по време на процедурата, отделно от представителя. Социалният работник може да бъде мъж или жена.

Социалният работник също трябва задължително да присъства при провеждането на твоите интервюта в Агенцията за бежанци.

Освен това, социалният работник трябва да проверява дали имаш всичко необходимо в стаята, в която си настанен да живееш в бежанския център. Социалният работник е длъжен да разговаря с теб и да проверява дали се чувстваш в безопасност и дали някой не те притеснява, както и да проверява дали получаваш редовно храна, дали си здрав, както и да уреди да ходиш на училище.

Имаш право да искаш от интервюиста да уреди среща със социален работник винаги, когато имаш въпроси или проблеми за разрешаване.