Какво се случва по време на регистрацията?

REGISTRATION

Когато вече се намирате в лагер на Агенцията за бежанци нейните служители ще ви регистрират официално като чужденец, който търси убежище и закрила в България.

Преди да бъдете настанен в лагера най-напред ще бъдете претърсен за оръжие или незаконни вещи. Тази процедура се нарича обиск. Имате право да бъдете претърсен от служител от същия пол, тоест, мъжете се обискират от служители-мъже, а жените от служители-жени.

След това всички ваши документи ще бъдат прибрани за съхранение в Агенцията до приключването на бежанската ви процедурата с окончателно решение. Служителят, който приема документите ви трябва да ви даде подписан от него писмен протокол какви точно документи сте му предал. Пазете този протокол, защото по-късно с него може да си получите обратно документите, освен ако няма други законови причини българските власти да ги задържат.

После ще бъдете фотографиран и ще ви вземат отпечатъци от пръстите.

След това ще бъдете помолен, ако сте грамотен – да напишете саморъчно, а ако не сте грамотен – да посочите устно имената и рождената си дата, както и имената родителите и братята и сестрите, съпруга, съпругата и децата, ако има такива. Важно е тези данни да са абсолютно точни и пълни. Неточното изписване на имената може да създаде проблеми след предоставяне на статута при издаването на постоянните документи или при издаването на разрешение за събиране с членове на семейството, които са извън България.

Заявяването на фалшиви имена има много сериозни последици и може да стане причина за отказ на убежище и статут!

При регистрацията служителите на Агенцията ще ви разпитват с помощта на преводач. Данните се попълват в регистрационен лист, който се подписва от кандидата, преводача и служителя.

После ще бъдете изпратен за медицински преглед и изследвания при лекаря на лагера. Докато станат известни лабораторните резултати от изследванията може да бъдете поставен под карантина в изолирана стая, ако има признаци че може да страдате от заразна болест.

issuenote_0.png

Накрая ще ви бъде дадена бележка за датата и часа, на която ще получите временния си документ за пребиваване в България, наречен „регистрационна карта“.
Такава бележка може да ви бъде дадена и ако регистрацията не може да се направи веднага заради липсата на преводач.
Моля, спазвайте точно посочените в бележките дата и час!

След приключване на всички действия по регистрацията ще бъдете настанен в бежанския лагер. При възможност семействата се настаняват заедно в една стая.