Храна

RIGHTS AND OBLIGATIONS

Хората, които са в бежанска процедура и са настанени в бежански лагер имат право на осигурена храна за три хранения дневно.

Храната се осигурява от Агенцията за бежанците под формата на топла или пакетирана храна. Тя е съобразена с религиозните ограничения на преобладаващия брой настанени в лагерите лица и поради това в менюто се избягва свинско месо по принцип.

Храната за три хранения (закуска, обяд и вечеря) се раздава два пъти дневно за възрастните лица.

Непридружените деца, които се намират в България сами без свои родители, роднини или други близки хора, имат право храната да им бъде раздавана три пъти дневно.