Кого в България наричат "търсещ закрила"?

ASYLUM

За разлика от имигрантите, бежанците не напускат своята държава доброволно и по свое собствено желание заради икономически, семейни или образователни причини. Бежанците бягат от война, нарушения на човешките им права и заплаха за живота или сигурността им.

Дали обаче един човек е имигрант или е бежанец не може да се разбере веднага от българската държава.

Затова, подобно на другите европейски държави, България е въвела процедура, чрез която прави проверка по случая на всеки човек и преценява дали този човек казва истината и дали има право да остане да живее в българската държава като бежанец или пък няма такова право, защото причините му не отговарят на закона.

Докато се решава този въпрос хората, които са поискали да им се дадат права като на бежанци в България, имат право да останат на нейната територия без да бъдат връщани обратно в съседната държава, от която са влезли в България или в тяхната собствена държава.

През това време и докато не е взето окончателно решение по техния въпрос тези хора се наричат „търсещи убежище“ или „търсещи закрила“, защото още не се знае дали ще бъдат признати за бежанци в България и Европа.