Кои членове на семейството ми могат да дойдат в България?

FAMILY REUNIFICATION

Законът позволява събиране само със следните членове на семейството :

  • съпругът / съпругата
  • родителите на всеки от съпрузите, които не са в състояние сами да се грижат за себе си поради напреднала възраст или тежко заболяване и се налага да живеят в едно домакинство със своите деца
  • децата, които са под 18 години и нямат сключен брак
  • децата, които са навършили 18 години и нямат сключен брак, но само ако поради сериозни здравословни причини не са в състояние да осигуряват сами прехраната и издръжката си

При многобрачие (две или повече съпруги) не се разрешава събиране с последваща съпруга, ако в България вече се намира една от съпругите.
Ако сте дете под 18 години и се намирате в България без своите родители, защото те са починали или защото не знаете къде се намират, може да получите разрешение за събиране в България с друг пълнолетен член на семейството ви, които отговарят за вас по силата на закон или обичай – баба, дядо, чичо, леля, както по-големи брат или сестра, които са навършили 18 години.