Кой е човекът, наречен мой "представител"?

UNACCOMPANIED CHILDREN

Ако се намираш в България без своите родители или без други роднини, които могат да ти придружител, тогава властите трябва да ти назначат специален служител, който да отговаря за правилното провеждане на твоята бежанска процедура и да се грижи за твоите права. Този служител се нарича “представител”.

Този представител може да бъде мъж или жена и се избира от общината, където се намира бежанския лагер, в който си настанен.

Българските власти, и по-специално – Агенцията за бежанци и твоят интервюист, са длъжни да ти уредят среща с човека, който е определен за твой представител и да осигурят преводач, за да може да разговаряте свободно.

Представителят е длъжен да присъства с тебе по време на всички интервюта пред Агенцията за бежанците, както и винаги когато ти дават да подпишеш някакъв документ.

Имаш право да поискаш от интервюиста да уреди среща с твоя представител винаги, когато имаш въпроси или проблеми.