Кой има право на разрешение да се събере със семейството си в България?

FAMILY REUNIFICATION

Както ако сте получил статут на бежанец, така и ако сте получил хуманитарен статут имате право да поискате да се събере със семейството си на територията на България.