Може ли друг човек да ми бъде придружител освен родителите ми?

UNACCOMPANIED CHILDREN

Макар че може сам да подадеш молба за закрила пред българските власти, процедурите по разглеждането на молбата са сложни и затова е необходимо някой възрастен да ти помага по време на тази процедура и да се подписва заедно с теб на всички документи, които ти се дават от българските власти.

Ако родителите ти не са с теб в България, но заедно с тебе тук се намират други твои роднини – например: баба, дядо, леля, чичо, както и по-голям брат или сестра (ако са над 18 години) – законът дава право те да се подписват вместо или заедно с тебе във всички процедури и по всички документи от българските власти.

В този случай, ако ти подпишеш декларация, че си съгласен с това, българските власти могат да определят такъв роднина за твой придружител докато се провежда бежанската ти процедура в България.