Настаняване

RIGHTS AND OBLIGATIONS

Ако подавате молба за убежище в България за пръв път имате право на настаняване в лагер към Агенцията за бежанци.

Семействата имат право да поискат да бъдат настанени заедно.

Братята и сестрите също имат право да бъдат настанени заедно, независимо дали са деца или възрастни хора.

Непридружените деца, които се намират в България без своите родители или други роднини или близки, имат право да поискат да бъдат настанени в отделни помещения, които са само за деца или семейства, както и право да не бъдат настанявани в една стая с непознати за тях възрастни (пълнолетни) хора.

Ако обаче вече имате една молба, която е била разгледана и решена от българските власти и подавате втора или друга последваща молба, тогава нямате право на настаняване от Агенцията за бежанците и ще трябва сами да си осигурите къде да живеете. Ако обаче принадлежите към уязвима група или имате специални потребности може да получите настаняване и храна дори при последваща молба за убежище. Законът определя като хора от уязвима група децата, хората с увреждания, възрастните хора, бременните жени, самотните родители с деца под 18 години, жертвите на трафик на хора, хорате с тежки здравословни проблеми, психични разстройства или такива, които са понесли изтезание, изнасилване или други форми на психическо, физическо или сексуално насилие.

В България има няколко бежански лагери:

p1.png

ЛАГЕР ПЪСТРОГОР

Адрес: село Пъстрогор 6519,
община Свиленград,
област Хасково


p2.png

ЛАГЕР ХАРМАНЛИ

Адрес: Харманли 6450,
ж.к. “Дружба” № 23
Област Хасково


p3.png

ЛАГЕР БАНЯ

Адрес: село Баня 8914, община Нова Загора,
район „Минерални бани“ №17
Област Стара Загора


p4.png

ЛАГЕР ОВЧА КУПЕЛ

Адрес: София 1618, квартал “Овча Купел”,
ул. “Монтевидео” №21A


p5.png

ЛАГЕР ВРАЖДЕБНА

Адрес: София,
квартал “Враждебна”,
бул.”Ботевградско шосе” №270


p6.png

ЛАГЕР ВОЕННА РАМПА

Адрес: София,
кв. Военна рампа,
ул. Локомотив 11

Ако искате да живеете извън бежански лагер е необходимо да имате достатъчно пари, за да плащате наем на жилище докато продължава бежанската ви процедура. Имайте предвид, че процедурата може да продължи дълго време – от няколко месеца до година или повече. Освен това трябва сами да си намерите жилище и да подпишете договор за наем със собственика му, който да донесе и да покаже в Агенцията за бежанците документите си за собственост на жилището. Едва тогава служителите на Държавната агенция за бежанците могат да запишат новия адрес в регистрационната ви карта.

Ако веднъж сте излезли в жилище под наем после става изключително трудно да ви разрешат пак да се върнете да живеете в бежански лагер, ако свършите парите или поради друга причина.
Адресът, на който живеете, трябва да бъде записан в регистрационната ви карта от служителите на Агенцията за бежанци.

Затова всеки път, когато решите да си смените адреса или номера на телефона трябва да уведомите Агенцията за бежанците с писмена молба, които да запишат новия ви адрес в регистрационната ми карта. В противен случай Агенцията няма да знае на кой адрес да ви прати покана за интервю и процедурата ви може да бъде прекратена и да загубите правата си в България.

Това трябва да става всеки път, когато си сменяте адреса. Иначе освен проблеми с процедурата може да имате и проблеми с полицията.

Към Агенцията за бежанците съществува и затворен бежански лагер. Този лагер е различен от центровете за задържане на имиграционната полиция в Бусманци и Любимец. Обикновено в него Агенцията за бежанци настанява хора, които са извършили сериозно или многократно нарушение на правилата за ред в бежанските лагери или други сериозни нарушения на обществения ред или дори престъпления, например – многократно са се опитали да напуснат България незаконно. В такъв затворен бежански лагер могат да бъдат задържани и хора, за които се правят опити да се установи действителната им самоличност. В тези случаи бежанската процедура за тези хора може да бъде довършена докато те са настанени в затворения бежански лагер. Настаняването в затворен бежански лагер може да бъде обжалвано пред съд.