Обучение за децата в българско училище

RIGHTS AND OBLIGATIONS

Децата до 18 години имат право на безплатно образование в български държавни или общински училища.

За записване на децата в училище може да потърсите помощта както на служителите на Аегницята в лагера, в който живеете, но така също и към организациите на Червения Кръст (БЧК), Каритас или Съвета на жените-бежанки.