Организации за подпомагане на получилите статут

REFUGEE OR HUMANITARIAN STATUS

За помощ по снабдяване с български документи след получаване на статута, както и въпроси, свързани с жилищно настаняване, социално подпомагане, записване на децата в училище и други подобни въпроси може да се обръщате към следните организации:

brc.png

БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ

Адрес: София, бул. «Джеймс Баучър» №76
Телефон: 00 359 2 49 23 093
Уеб сайт: www.redcross.bg


crw.png

СЪВЕТ НА ЖЕНИТЕ-БЕЖАНКИ

Адрес: София, ул. «Екзарх Йосиф» №95
Телефон: 00359 8 78 136 231
Уеб сайт: www.crw-bg.org


caritas.png

КАРИТАС

Адрес: София, ул. «Струма» №1
Телефон: 00 359 2 920 08 25
Уеб сайт: www.caritas-sofia.org