Последваща молба

PROCEDURE

Възможно е вече да имате един отказ от Агенцията за бежанците да ви даде статут в България.

Ако не сте обжалвал отказа на статут пред български съд или пък сте го обжалвал, но съдът го е потвърдил, вие губите правото си да останете в България.

В този случай Агенцията за бежанците ще откаже да продължи срока на валидност на регистрационната карта и ще я прибере обратно.

При това положение може да бъдете задържан (арестуван) и върнат (депортиран) обратно в страната ви на произход от българската имиграционна полиция. Полицията в такива случаи налага и забрана за влизане в България за срок до 5 години, която важи и за всички останали държави от Европейския Съюз.

По закон имате възможност да подадете друга, последваща молба пред Агенцията за бежанците, за да останете в България като бежанец.

Трябва обаче да знаете, че подаването на последваща молба не задължава Агенцията за бежанците да ви открие нова бежанска процедура, нито да ви даде нов временен документ (регистрационна карта).

За да накарате Агенцията на бежанците да ви открие нова бежанска процедура трябва към последваща си молба задължително да прикрепите писмени документи, които да дават нова информация за вашия случай и да обясняват каква опасност има за вас, ако бъдете върнат в държавата ви на произход.

В срок от 2 седмици (14 дни) от регистрацията на последваща ви молба Агенцията за бежанците ще вземе решение дали да ви открие нова бежанска процедура или да откаже да разгледа наново вашия случай.

Каквото и решение да вземе Агенцията за бежанците тя трябва да ви го връчи срещу подпис. Ако с решението се отказва да се разгледа наново вашия случай имате право да подадете жалба до съда.

Жалбата до съда трябва да бъде подадена в срок до 7 дни от получаването на отказа от вас срещу подпис!

  • Не пропускайте срока! Ако не подадете жалбата в този срок, съдът няма да я разгледа и ще изгубите правата си случаят ви да бъде преразгледан наново.
  • Веднага потърсете помощ от адвокатите на Хелзинския Комитет или от друг адвокат!

Европейски Съюз

През 1951г. държавите в Европа започват процес на обединение помежду си, който продължава до 1992г., когато е подписан договор за учредяване на Европейската общност, преименуван през 2009г. на Европейски съюз (ЕС). ЕС приема свои общи закони - регламенти и директиви, които важат за всички държави, които членуват в него. Към 30 юни 2014г. в ЕС членуват 29 държави - Австрия, Белгия, България, Великобритания, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Франция, Финландия, Холандия, Хърватия, Чехия и Швеция.