Права при получаване на бежански статут

REFUGEE OR HUMANITARIAN STATUS

Ако получите статут на бежанец имате право :

  • да работите без специално разрешение
  • да получите образование в държавните училища и университети
  • да се съберете със семейството си на територията на България
  • да получите българско гражданство 3 години след получаване на статута
  • да пътувате в чужбина по реда и условията за българските граждани (без виза и с право на престой в другите държави от Европейския съюз. до 90 дни в рамките на половин година).

Европейски Съюз

През 1951г. държавите в Европа започват процес на обединение помежду си, който продължава до 1992г., когато е подписан договор за учредяване на Европейската общност, преименуван през 2009г. на Европейски съюз (ЕС). ЕС приема свои общи закони - регламенти и директиви, които важат за всички държави, които членуват в него. Към 30 юни 2014г. в ЕС членуват 29 държави - Австрия, Белгия, България, Великобритания, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Франция, Финландия, Холандия, Хърватия, Чехия и Швеция.