Права при получаване на хуманитарен статут

REFUGEE OR HUMANITARIAN STATUS

Ако получите хуманитарен статут имате право :

  • да работите без специално разрешение
  • да получите образование в държавните училища и университети
  • да се съберете със семейството си на територията на България
  • да получите българско гражданство 5 години след получаване на статута
  • да пътувате в чужбина по реда и условията за чужденци, които имат разрешено постоянно пребиваване в България (при получена виза от посолството на съответната държава в София и право на престой в срока на визата).