Право да се остане в България по време на процедурата

RIGHTS AND OBLIGATIONS

Докато молбата ви за даване на убежище в България (бежанска процедура) се разглежда от българските власти имате право да останете в страната, независимо от това дали сте влезли законно и дали имате редовни национални документи за пътуване в чужбина.

Това означава, че българските власти нямат право да ви върнат в съседната държава, от която сте влязъл в България (процедура по реадмисия) или обратно до държавата ми на произход (процедура по депортиране).

По закон тези процедури се спират автоматично докато бежанската ви процедура не приключи с окончателно решение по вашия случай. Решението става окончателно, ако не е във ваша полза (отказ), но не сте го обжалвал пред съда или пък ако сте го обжалвал, но съдът е потвърдил отказа на Агенцията да ви даде убежище и статут.