Право на работа

RIGHTS AND OBLIGATIONS

По време на бежанска процедура имате право на законна работа. За да се получи такова право трябва подадете писмена молба до директора на бежанския лагер, в който живеете, а ако не живеете в бежански лагер – в лагера, в който се провежда процедурата ви.

Това може да направите след като изминат 3 месеца от регистрацията ви от Агенцията за бежанци.