Пред кого може да се поиска убежище?

REGISTRATION

Молбата за убежище, закрила и статут в България може да се подаде пред всяка държавна власт.

Най-често такива молби се подават пред полицейските служби на Гранична полиция или Дирекция „Миграция“. Причината е, че повечето чужденци влизат в България не през определените за това места, без виза или с нередовни документи и поради това биват арестувани от граничните или имиграционните полицаи.

В България границите се охраняват от Граничната полиция.

borderpolice.png

Граничните полицаи са облечени в зелени униформи с надпис на български: “Гранична Полиция” и на английски език: “Border Police”.

Влизането в България на чужденец без документи, виза и през граничната бразда е незаконно и се наказва като престъпление. Когато обаче чужденецът е човек, който търси убежище, законът го освобождава от отговорност и осъждане. Затова е важно веднага след преминаване на границата човек да заяви, че иска убежище пред първия срещнат държавен служител, който най-често е граничен полицай.

Граничните полицаи провеждат разпит на всички арестувани от тях чужденци. Разпитът се записва в протокол. Протоколът трябва да се прочете от преводача на глас и да се подпише от вас, преводача и полицая, който води разпита.

Ако не сте казал, че искате убежище по време на този разпит, може да бъдете изправен пред съд за незаконно влизане, но няма пречка поискате убежище по-късно пред прокурора или самия съд.

Ако обаче след залавянето си на границата не сте казал пред Граничната полиция, прокурора или съда че търсите убежище в България, българските власти ще ви третират като незаконен имигрант, който трябва да бъде върнат или обратно в държавата, от която сте влязъл в България (процедура по реадмисия) или направо в държавата по произход (процедура по депортация).

В България тези процедури се извършват от имиграционната полиция, наричана Дирекция “Миграция”.

borderpolice.png

Имиграционните полицаи са облечени в сиви униформи с надпис на български: “Миграция” и на английски език: “Migration”.

Имиграционната полиция има право да задържа незаконните имигранти в специални центрове за задържане, докато организира тяхната реадмисия или депортация.

В България има два центъра за задържане на незаконни имигранти – Център Любимец (близо до българо-турската граница) и Център Бусманци (близо до столицата София).

Задържането като незаконен имигрант може да продължи до 6 месеца, но в отделни случаи и с разрешението на съда и до максимум от 18 месеца. След изтичането на 18-те месеца чужденецът се освобождава, ако за това време българските власти не са успели да организират депортирането му до държавата му на произход. Докато се намирате в центровете за задържане може да бъдете разпитван и от българските служби за сигурност, наречени ДАНС.

Ако искате убежище, но не сте успял да заявите това преди прехвърлянето ви в център за задържане, имате право да подадете молба за убежище и статут в България пред служителите на имиграционната полиция в центъра за задържане, в който се намирате.

Имиграционната полицията обаче не разполага на място с преводачи затова най-често за написване на писмена молба за убежище в България съдействие оказват безплатните адвокати от Хелзинкски комитет, които водят със себе си преводачи. Адвокатите на Хелзинкския комитет работят за ООН и редовно посещават центровете за задържане в Бусманци и Любимец, обикновено в понеделник.

След подаването на молбата ви за убежище пред граничната или имиграционната полиция трябва да бъдете освободен в срок от 6 работни дни.

Ако освобождаването ви се забави имате право да подадете жалба до съда. За подаване на жалба може да потърсите съдействието на безплатните адвокати от Хелзинкския комитет.

Ако обаче всичко е наред и няма забавяне ще бъдете прехвърлен в открит бежански лагер.

АГЕНЦИЯТА ЗА БЕЖАНЦИТЕ е българската държавната служба, която има властта да проучи вашия случай и да вземе решение дали ще получите убежище и статут, за да останете да живее в България и Европа.

Ако сте влязъл в България законно, или пък сте влязъл незаконно, но не сте бил арестуван от полицията, можете да подадете молба за убежище директно в някой от бежанските лагери към тази агенция.