Връчване на решение по вашия случай

PROCEDURE

Интервюистът трябва да вземе решение по случая ви най-общо в срок до 3 месеца от регистрацията. Ако се наложи процедурата ви да продължи по-дълго, интервюистът трябва да ви уведоми писмено за това удължаване. Ако междувременно решите доброволно се откажете от процедурата си като оттеглите молбата си за статут трябва да знаете, че губите правата си на бежанец в България.

В решението интервюистът казва дали да ви се даде или да ви се откаже статут в България. Това решение се оформя в писмен вид и интервюистът ще ви повика, за да ви информира за резултата по вашия случай.

Когато получавате решението си то трябва да ви бъде прочетено от преводач на езика, който говорите и разбирате, както и да ви дадат копие от решението срещу вашия подпис.

Ако живеете извън бежанските лагери е възможно да получите писмо по пощата от Агенцията за бежанци, с което да ви съобщават, че решението ви е готово – това означава, че трябва веднага да отидете в съответния бежански лагер, където са ви интервюирали, за да си получите решението срещу подпис.