Документи по време на процедурата

DOCUMENTS

След регистрирането ви от служителите на Държавната агенция за бежанците като чужденец, търсещ закрила в България трябва да предадете всичките си национални документи, с които разполагате.

Вместо тях в срок от 3 дни трябва да получите регистрационна карта, която е вашият документ по време на цялата процедура.

Няколко дни след регистрацията ви като търсещ закрила ще получите и своята регистрационна карта, която изглежда така:

regcard.png
 • В регистрационната карта има следните данни:
 • име и снимка
 • дата на раждане
 • пол (мъж или жена)
 • местрожодение
 • националност (гражданство)
 • придружаващи деца под 14г.
 • личният ви номер в България (ЛНЧ)
 • адресът, на който ще живеете в България – бежански лагер, или, на външен адрес
 • зоната около лагера, в която имате право да се движите без изрично разрешение от Агенцията за бежанци

Тази карта удостоверява пред българската полиция, че сте в бежанска процедура и че имате право да стоите в България докато тази процедура приключи с решение по вашия случай.

Регистрационна карта е временен документ. Обикновено картата важи за срок от 3 месеца, който може да се подновява без проблеми докато тече бежанската процедура и докато решението по вашия случай не е станало окончателно. Това означава, че регистрационната ви карта може да се подновява и по време на съдебните процедури.

Регистрационната карта е валидна докато сте в бежанска процедура и обикновено се издава със срок на валидност от 3 месеца. Ако процедурата ви не е приключила, а срокът скоро изтича, необходимо е да отидете в Агенция за бежанци, където да продължат срока й.

Ако искате да смените адреса си е необходимо преди това да поискате разрешение от Агенцията за бежанци, която трябва да запише новия ви адрес върху картата, за да нямате проблеми при евентуална полицейска проверка.

С регистрационната карта можете да живеете в България легално, докато сте в процедура. Необходимо е да я показвате при полицейска проверка, както и когато ходите в държавни институции, в съд или в медицински заведения за лечение.

Регистрационната карта ви дава право да работите след като изминат 3 месеца от регистрацията ви в Агенцията за бежанци. По ваша молба Агенцията ще ви издаде удостоверение за работа.

С регистрационната си карта не може:

 • да посещавате граничните зони или да напускате България;
 • да сключите брак;
 • да откривате сметка в банка и да получавате парични преводи;