Кой може да иска убежище в България?

REGISTRATION

По закон всеки чужденец може да подаде молба за убежище в България и да поиска закрила и статут, за да остане да живее в Европа.

Няма значение дали човекът е влязъл законно или незаконно в България, нито дали носи със себе си валиден документ за самоличност. Ако обаче някой разполага с каквито и да било документи, добре е да ги покаже на властите веднага, защото това ще помогне за по-бързото решаване на неговия случай.

Молба за убежище в България може да се даде от всеки – мъж, жена или дете. Жените в Европа имат равни права като мъжете и трябва да подадат молбата от свое име, дори да са омъжени.

Когато децата са влезли в България с единия или двамата си родители, родителите са тези, които трябва да дадат молба за убежище и за своите деца, но само ако те са под 14 години.

Ако някое от децата е навършило 14 години властите могат да поискат детето да подпише молба от свое име, а някой от родителите да потвърди молбата и чрез своя подпис.

Децата, които са навършили 18 години винаги дават молба само от свое име без да има нужда някой от родителите също да я подпише.

Децата, които са влезли в България без родител или без други роднини или близки, се наричат „непридружени деца“ и имат специални права. Тези деца могат да подадат молба за убежище и статут до българските власти самостоятелно само със своя подпис.