НАРЪЧНИК ПО ПРОЦЕДУРИ И КРИТЕРИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТАТУТ НА БЕЖАНЕЦ 1992

СЛУЖБА НА ВЪРХОВНИЯ КОМИСАР НА ОРГАНИЗАЦИЯТА
НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ
ЗА БЕЖАНЦИТЕНАРЪЧНИК ПО ПРОЦЕДУРИ И КРИТЕРИИ
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТАТУТ НА БЕЖАНЕЦ

в съответствие с Конвенцията
за статута на бежанците от 1951 г. и
Протокола за статута на бежанците от 1967 г. Женева, януари 1992