2. Имигрант или търсещ закрила?

2. Имигрант или търсещ закрила?