6.7 КАКВИ ПРАВА ИМАМ КАТО НЕПРИДРУЖЕНО ДЕТЕ?

Макар още да нямате 18 години вие имате права, които българските власти са длъжни да спазват.

По време на процедурата имате следните права:

 • да останете в България докато се реши въпроса дали ще получите статут;
 • да получите регистрационна карта, която да ви служи като документ за самоличност;
 • да бъдете настанен в бежански център;
 • да получавате храна всеки ден;
 • да получавате парична помощ всеки месец в размер на 65 лева;
 • да ви оказват медицинска помощ, когато се разболеете;
 • да получите образование в българско училище;
 • да ви назначат настойник, който да се грижи за вашите права;
 • да имате преводач, адвокат и социален работник по време на интервютата;
 • да получите решение дали ви се дава статут в България.

Освен правата, в процедурата имате и определени задължения:

 • да спазвате правилата в бежанския център (лагер), където сте настанени и живеете;
 • когато получите писмена покана за интервю или за връчване на решение да се явите в Агенцията за бежанците точно на посочените в поканата дата и час;
 • да не напускате територията на България, особено по незаконен начин. Първо, това може да накара българските власти да ви дадат отказ, вместо статут. Второ, незаконното излизане от България е престъпление и като ви хванат може да влезете в затвора за това.

При получаване на статут имате следните права:

 • да получите от полицията български документи за самоличност – лична карта и документ за пътуване зад граница извън България (travel document);
 • да получите образование в държавните училища и университети;
 • да ви се разреши да се съберете със семейството си на територията на България;
 • да работите без специално разрешение – след като навършите 18 години;
 • да получите българско гражданство – след 3 години (ако имате статут на бежанец) или след 5 години (ако имате хуманитарен статут);
 • да пътувате в чужбина – по реда и условията за българските граждани (ако имате статут на бежанец) и по реда за чужденците с постоянно пребиваване (ако имате хуманитарен статут).

Ако получите решение за отказ на статут много е важно веднага да направите следното:

 • Веднага да уведомите своя настойник и своя адвокат, ако не са били с вас, когато са ви връчили на решението!
 • Ако нямате адвокат и не можете да се свържете с настойника си, трябва веднага да отидете в някой от офисите на Български хелзинкски комитет като им занесете и покажете решението за отказ! Български хелзинкски комитет има офиси на следните адреси:

София, ул.”Узунджовска”№1
Телефон: 02/ 981 3318

Свиленград, ул.”Генерал Струков”№5
Телефон: 0379/ 63 118

 • Необходимо е адвокат да напише веднага жалба до съда срещу решението на българските власти, с което ви се отказва статут.

Жалбата трябва да се подпише от вас и от вашия настойник и да се занесе и подаде в бежанския център, където са ви дали регистрационната карта. Служителите на Агенцията за бежанците в този център са длъжни да приемат вашата жалба като ви върнат едно копие от нея, върху което са поставили печат с датата.

Жалбата трябва да се подаде в определен срок от деня, в който е получено копие от решението срещу подпис.

Срокът е написан в края на решението и може да бъде различен – 7 дни или 14 дни. Този срок не бива да се пропуска!

Трябва да пазите копието от жалбата с печата и да го занесете на адвоката, който е бил с вас по време на интервютата, или, на адвокатите в Български хелзинкски комитет, ако те са написали жалбата ви.

След известно време на адреса, където живеете, ще дойде призовка от съда, в която ще бъде посочен деня и часа, когато вашия случай ще бъде разгледан от съдебната власт. Трябва да занесете тази призовка на адвоката, който е бил с вас по време на интервютата, или, на адвокатите в Български хелзинкски комитет, ако те са написали жалбата ви, за да получите информация кой ще дойде с вас да ви помогне пред съда.

6.7 КАКВИ ПРАВА ИМАМ КАТО НЕПРИДРУЖЕНО ДЕТЕ?

Макар още да нямате 18 години вие имате права, които българските власти са длъжни да спазват.

По време на процедурата имате следните права:

 • да останете в България докато се реши въпроса дали ще получите статут;
 • да получите регистрационна карта, която да ви служи като документ за самоличност;
 • да бъдете настанен в бежански център;
 • да получавате храна всеки ден;
 • да получавате парична помощ всеки месец в размер на 65 лева;
 • да ви оказват медицинска помощ, когато се разболеете;
 • да получите образование в българско училище;
 • да ви назначат настойник, който да се грижи за вашите права;
 • да имате преводач, адвокат и социален работник по време на интервютата;
 • да получите решение дали ви се дава статут в България.

Освен правата, в процедурата имате и определени задължения:

 • да спазвате правилата в бежанския център (лагер), където сте настанени и живеете;
 • когато получите писмена покана за интервю или за връчване на решение да се явите в Агенцията за бежанците точно на посочените в поканата дата и час;
 • да не напускате територията на България, особено по незаконен начин. Първо, това може да накара българските власти да ви дадат отказ, вместо статут. Второ, незаконното излизане от България е престъпление и като ви хванат може да влезете в затвора за това.

При получаване на статут имате следните права:

 • да получите от полицията български документи за самоличност – лична карта и документ за пътуване зад граница извън България (travel document);
 • да получите образование в държавните училища и университети;
 • да ви се разреши да се съберете със семейството си на територията на България;
 • да работите без специално разрешение – след като навършите 18 години;
 • да получите българско гражданство – след 3 години (ако имате статут на бежанец) или след 5 години (ако имате хуманитарен статут);
 • да пътувате в чужбина – по реда и условията за българските граждани (ако имате статут на бежанец) и по реда за чужденците с постоянно пребиваване (ако имате хуманитарен статут).

Ако получите решение за отказ на статут много е важно веднага да направите следното:

 • Веднага да уведомите своя настойник и своя адвокат, ако не са били с вас, когато са ви връчили на решението!
 • Ако нямате адвокат и не можете да се свържете с настойника си, трябва веднага да отидете в някой от офисите на Български хелзинкски комитет като им занесете и покажете решението за отказ! Български хелзинкски комитет има офиси на следните адреси:

София, ул.”Узунджовска”№1
Телефон: 02/ 981 3318

Свиленград, ул.”Генерал Струков”№5
Телефон: 0379/ 63 118

 • Необходимо е адвокат да напише веднага жалба до съда срещу решението на българските власти, с което ви се отказва статут.

Жалбата трябва да се подпише от вас и от вашия настойник и да се занесе и подаде в бежанския център, където са ви дали регистрационната карта. Служителите на Агенцията за бежанците в този център са длъжни да приемат вашата жалба като ви върнат едно копие от нея, върху което са поставили печат с датата.

Жалбата трябва да се подаде в определен срок от деня, в който е получено копие от решението срещу подпис.

Срокът е написан в края на решението и може да бъде различен – 7 дни или 14 дни. Този срок не бива да се пропуска!

Трябва да пазите копието от жалбата с печата и да го занесете на адвоката, който е бил с вас по време на интервютата, или, на адвокатите в Български хелзинкски комитет, ако те са написали жалбата ви.

След известно време на адреса, където живеете, ще дойде призовка от съда, в която ще бъде посочен деня и часа, когато вашия случай ще бъде разгледан от съдебната власт. Трябва да занесете тази призовка на адвоката, който е бил с вас по време на интервютата, или, на адвокатите в Български хелзинкски комитет, ако те са написали жалбата ви, за да получите информация кой ще дойде с вас да ви помогне пред съда.