9. МАНДАТЕН СТАТУТ

Върховният комисариат за бежанците на ООН (ВКБООН) предоставя статут на бежанец на хора, които са избягали и потърсили убежище в държави, които не са страни по Женевската конвенция за статута на бежанците от 1951г., или, в държави, в които няма изградена национална система за предоставяне на закрила. В този случай статутът на бежанец, който се предоставя директно от ВКБООН се нарича “статут по мандата” или “мандатен статут”.

Мандатният статут се дава на човек, който отговаря на дефиницията за бежанец по Женевската конвенция от 1951г.
Ако човек с мандатен статут от ВКБООН подаде молба за закрила в България, той трябва незабавно да заяви, че има предоставен такъв мандатен статут пред служителите на Агенцията за бежанците, когато го регистрират като кандидат за закрила. В този случай Агенцията за бежанците трябва автоматично да предостави статут на бежанец на съответния кандидат с мандатен статут.

За да се случи това обаче е необходимо да се представят документи, които доказват че кандидатът действително има предоставен мандатен статут от ВКБООН. Ако кандидатът за закрила не разполага с такива документи, той може да се обърне към Представителството на ВКБООН в България за издаване на сертификат за мандатен статут.

Представителството на ВКБООН в България се намира на следния адрес:

София, площад “Позитано” №2
Телефон: 02/ 980 2453
Факс: 02/ 980 1639
E-mail: [email protected]