2.1 ИМИГРАНТ

Всеки човек има право да живее, напуска и да се завръща в държавата на своето гражданство. Обикновено това е държавата, чиито граждани са неговите родители или в която е роден. При лицата без гражданство (апатриди) това е държавата на обичайното им местоживеене.

Имигрантът е човек, който напуска страната си, за да се установи да живее трайно в друга държава. Когато напускат своята държава хората се наричат “емигранти”, а когато влизат в чужда държава се наричат “имигранти”. Причините за имиграцията в друга държава могат да бъдат различни – работа, създаване на семейство или образование. Независимо каква е причината обаче, имигрантите напускат страната си и отиват в другата държава по свое собствено желание и решение без принуда от някого или нещо.

По закон държавите не са длъжни да приемат на тяхна територия хора, които не са техни граждани. Имиграцията е ограничена от изискването за конкретна причина (основание) да се разреши на чужденец да влезе и да остане да живее в чуждата държава, на която не е гражданин. Преместването в друга държава може да стане само, ако се спазват въведените от законите на тази държава изисквания, условия и правила. Тези правила се наричат имиграционен режим.

Имиграционният режим е различен в различните държави, но има няколко изисквания, които са валидни за всички държави по света. Влизането и оставането в чужда държава е невъзможно без паспорт и виза. Освен това, влизането в дадена държава трябва да става само на определените за това места (гранични контролни пунктове) като в паспорта се поставя печат с датата на влизане. Чужденецът, който спази тези правила се третира като законен имигрант.

Ако имигрантът влезе в България или друга европейска дръжава без паспорт, виза или не през определените за това места без разрешението на граничните власти, той ще бъде третиран като незаконен имигрант.

2.1 ИМИГРАНТ

Всеки човек има право да живее, напуска и да се завръща в държавата на своето гражданство. Обикновено това е държавата, чиито граждани са неговите родители или в която е роден. При лицата без гражданство (апатриди) това е държавата на обичайното им местоживеене.

Имигрантът е човек, който напуска страната си, за да се установи да живее трайно в друга държава. Когато напускат своята държава хората се наричат “емигранти”, а когато влизат в чужда държава се наричат “имигранти”. Причините за имиграцията в друга държава могат да бъдат различни – работа, създаване на семейство или образование. Независимо каква е причината обаче, имигрантите напускат страната си и отиват в другата държава по свое собствено желание и решение без принуда от някого или нещо.

По закон държавите не са длъжни да приемат на тяхна територия хора, които не са техни граждани. Имиграцията е ограничена от изискването за конкретна причина (основание) да се разреши на чужденец да влезе и да остане да живее в чуждата държава, на която не е гражданин. Преместването в друга държава може да стане само, ако се спазват въведените от законите на тази държава изисквания, условия и правила. Тези правила се наричат имиграционен режим.

Имиграционният режим е различен в различните държави, но има няколко изисквания, които са валидни за всички държави по света. Влизането и оставането в чужда държава е невъзможно без паспорт и виза. Освен това, влизането в дадена държава трябва да става само на определените за това места (гранични контролни пунктове) като в паспорта се поставя печат с датата на влизане. Чужденецът, който спази тези правила се третира като законен имигрант.

Ако имигрантът влезе в България или друга европейска дръжава без паспорт, виза или не през определените за това места без разрешението на граничните власти, той ще бъде третиран като незаконен имигрант.