3.1.2 ПРАВА ПРИ ПРЕДОСТАВЕН СТАТУТ НА БЕЖАНЕЦ

Съгласно българския закон при получаване на статут на бежанец чужденецът с бежански статут придобива правата и задълженията на български гражданин.

Това означава, че при предоставяне на статут на бежанец чужденците имат право на:

 • работа без специално разрешение;
 • образование в държавните училища и университети;
 • събиране със семейството си на територията на България;
 • българско гражданство след изтичане на 3 години от получаването на статута;
 • пътуване в чужбина по реда и условията за българските граждани.

Законът обаче предвижда и някои ограничения. Бежанците със статут нямат право да:

 • участват в избори за държавни и местни органи;
 • гласуват в национални и местни референдуми;
 • участват в създаването на политически партии или да членуват в политически партии;
 • заемат длъжности, за които със закон се изисква само българско гражданство;
 • да бъдат военнослужещи в българската армия.

Правата на бежанците с признат статут могат да бъдат подложени и на други ограничения, ако някой закон изрично ги е предвидил.

За бежанци се смятат съпругът или съпругата на чужденец с предоставен статут на бежанец и техните малолетни и непълнолетни деца, които не са сключили брак. Тези членовете на семейството на чужденец, който е получил статут на бежанец, ползват същите права, но само ако е съвместимо с личния им статус. Например, ако нямат друг вид разрешение за законно пребиваване в България или в друга държава.

Членовете на семейството на признатия бежанец не могат да ползват неговите права и ако за тях са налице обстоятелства за прекратяване или отнемане на статута. Например, ако са извършили тежко престъпление от неполитически характер преди да дойдат в България, или, ако след получаването на статута са се снабдили с нов паспорт от държавата си по произход.

Когато чужденец с предоставен статут на бежанец сключи брак след като е получил статута, съпругът или съпругата, ако са чужденци, могат да получат статут на бежанец само на свое собствено основание поради опасения от преследване.

3.1.2 ПРАВА ПРИ ПРЕДОСТАВЕН СТАТУТ НА БЕЖАНЕЦ

Съгласно българския закон при получаване на статут на бежанец чужденецът с бежански статут придобива правата и задълженията на български гражданин.

Това означава, че при предоставяне на статут на бежанец чужденците имат право на:

 • работа без специално разрешение;
 • образование в държавните училища и университети;
 • събиране със семейството си на територията на България;
 • българско гражданство след изтичане на 3 години от получаването на статута;
 • пътуване в чужбина по реда и условията за българските граждани.

Законът обаче предвижда и някои ограничения. Бежанците със статут нямат право да:

 • участват в избори за държавни и местни органи;
 • гласуват в национални и местни референдуми;
 • участват в създаването на политически партии или да членуват в политически партии;
 • заемат длъжности, за които със закон се изисква само българско гражданство;
 • да бъдат военнослужещи в българската армия.

Правата на бежанците с признат статут могат да бъдат подложени и на други ограничения, ако някой закон изрично ги е предвидил.

За бежанци се смятат съпругът или съпругата на чужденец с предоставен статут на бежанец и техните малолетни и непълнолетни деца, които не са сключили брак. Тези членовете на семейството на чужденец, който е получил статут на бежанец, ползват същите права, но само ако е съвместимо с личния им статус. Например, ако нямат друг вид разрешение за законно пребиваване в България или в друга държава.

Членовете на семейството на признатия бежанец не могат да ползват неговите права и ако за тях са налице обстоятелства за прекратяване или отнемане на статута. Например, ако са извършили тежко престъпление от неполитически характер преди да дойдат в България, или, ако след получаването на статута са се снабдили с нов паспорт от държавата си по произход.

Когато чужденец с предоставен статут на бежанец сключи брак след като е получил статута, съпругът или съпругата, ако са чужденци, могат да получат статут на бежанец само на свое собствено основание поради опасения от преследване.