3.1 СТАТУТ НА БЕЖАНЕЦ

Съгласно закона статут на бежанец в България се предоставя на чужденец, който изпитва основателни опасения от преследване поради своята раса, религия, националност, принадлежност към определена социална група или поради политическото си мнение или убеждения и именно поради тези причини не може или не желае да се ползва от закрилата на държавата си по произход или да се завърне в нея.

Следователно, един чужденец трябва да отговаря на записаните в закона изисквания и основания, за да му се предостави и да получи статут на бежанец в България.

При предоставяне на статут на бежанец чужденец придобива права, които му се гарантират от законите в България.